Inbjudan till samråd: Detaljplan för Munksund 29:192 och del av Munksund 35:2

Kontakt

Maria Sidenmark, fysisk planerare
Telefon 0911-69 64 04
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Detaljplan Munksund vid Furunäset.
Detaljplan Munksund vid Furunäset.  Foto: Piteå kommun

Inbjudan till samråd: Detaljplan för Munksund 29:192 och del av Munksund 35:2

Detaljplan för Munksund 29:192 och del av Munksund 35:2 i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med planen är att återigen tillåta användningen B – Bostad på fastigheten. Gällande detaljplan medger handel, kontor och kultur och den nya detaljplanen kommer bibehålla dessa användningar men även medge B - Bostad.

Sidan kontrollerad: 2021-09-03 15:21:56