Inbjudan till samråd: Förslag planprogram för området runt Nördfjärden i Piteå kommun

Kontakt

Anna Stamblewski, samhällsutvecklare
Jessica Nilsson, samhällsutvecklare 
Florian Steiner, stadsarkitekt
Telefon växel 0911-69 60 00
E-post 
E-post 
E-post  

 

 

 

 

  

 

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Området vid Nördfjärden är ett välbesökt område.
Området vid Nördfjärden är ett välbesökt område.  Foto: Anna Stamblewski

Inbjudan till samråd: Förslag planprogram för området runt Nördfjärden i Piteå kommun

Programområdet omfattar området runt Nördfjärden i centrala Piteå, samt området vid LF Arena. Syftet med planprogrammet är att området runt Nördfjärden ska stärkas och utvecklas på lång sikt. Syftet är även att lyfta frågor som är av betydelse för hela området och kan visa på ramar och potential för en långsiktig utveckling. På så vis erhåller Piteå kommun ett sammanhållet planeringsunderlag att utgå ifrån vid vidare planering av området.

Sidan kontrollerad: 2021-06-24 11:18:42