Innovation - nya lösningar som skapar värde

Kontakt

För frågor om Innovation kontakta Johan Hörnemalm, Processledare för innovation

, 0911-69 62 22


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Ledorden för Piteå kommuns utvecklingsarbete är kreativit, delaktigt och hållbart.
Ledorden för Piteå kommuns utvecklingsarbete är kreativit, delaktigt och hållbart.  Foto: Pixabay

Innovation - nya lösningar som skapar värde

Piteå kommun är en kommun i utveckling och vårt mål är att hela tiden utveckla våra verksamheter i stort och smått för att kunna ge bästa möjliga service till våra medborgare och vara en god arbetsgivare. På den här sidan får du exempel på innovationsarbete samt förslag på vägar in om du har idéer kring hur Piteå kommun och kommunens verksamheter kan utvecklas.

Samverkan kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Irma Eriksson och Rut Göransson, vårdlärare på Ström-backaskolan, såg behovet av att stärka elevernas kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket blev utgångspunkten i ett projekt som kallas "Samverkansform kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar".

Akutbox

Med utgångspunkt i städenhetens arbete med gott värdskap och god service till sina kunder har Akutboxen arbetats fram.

Lärande rekrytering

Piteå kommun har ett stort kompetensförsörjningsbehov samtidigt som många utrikesfödda står utanför arbetsmark-naden. Många gånger anges språket vara en avgörande faktor för brist på arbetsplatsintegrering. Målet i projektet Lärande rekrytering är att kommunen ska bli bättre på att introducera och integrera utrikesfödda på kommunens arbetsplatser.

Funkissparken

Parkavdelningen tillsammans med Naturvårdsgruppen ville ge fler möjligheten att uppleva en sparktur på isbanan som finns upplogad vintertid vid Norrstrand. Resultatet blev två specialbyggda sparkar som är utrustade med stabilare sits, reglerbart fotstöd och armstöd för de som är i behov av en mer anpassad spark.

Föreningspatrullen

Föreningspatrullen startade som ett komplement till de befintliga dagliga verksamheterna som finns i Piteå kommuns regi då det fanns ett behov av andra typer av platser och arbetsuppgifter än de som fanns tillgängliga.

Regnbågshylla

Stadsbiblioteket ville skapa en speciell bokhylla med litteratur och lättillgänglig information ur ett HBTQ-perspektiv för att lyfta och synliggöra HBTQ-personer som kan vara en extra utsatt grupp i samhället. Resultatet blev Regnbågshyllan som ämnar värna om ett öppet samhällsklimat, i enlighet med Piteå kommuns mål om en samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Sidan kontrollerad: 2023-01-26 15:56:45