Innovation - nya lösningar som skapar värde

Kontakt

För frågor om Innovation kontakta Johan Hörnemalm, Processledare för innovation

, 0911-69 62 22


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Ledorden för Piteå kommuns utvecklingsarbete är kreativit, delaktigt och hållbart.
Ledorden för Piteå kommuns utvecklingsarbete är kreativit, delaktigt och hållbart.  Foto: Pixabay

Innovation - nya lösningar som skapar värde

Piteå kommun är en kommun i utveckling och vårt mål är att hela tiden utveckla våra verksamheter i stort och smått för att kunna ge bästa möjliga service till våra medborgare och vara en god arbetsgivare. På den här sidan får du exempel på innovationsarbete samt förslag på vägar in om du har idéer kring hur Piteå kommun och kommunens verksamheter kan utvecklas.

Säkra och jämställda tunnlar i stan

Inom Samhällsbyggnad identifierades ett behov att se över tunnlar längs stadens gång- och cykelvägar. Att inventera och göra en åtgärdsplan för att erbjuda trygga och säkra tunnlar för alla. Arbetet har ett särskilt fokus på ett jämställdhetsperspektiv och är en samverkan mellan Teknik och gator och Samhällsplanering.

Kulturarenan

Kulturarenan är en online-tjänst som fritt tillhandahåller kulturupplevelser så att de som inte har möjlighet att ta sig till konserthallen, scenen eller biografen ändå har möjlighet att på ett lättillgängligt sätt komma i kontakt med olika sorters kulturupplevelser.

Pite Outdoor

Ett forum för samverkan i friluftsfrågor med syftet att inspirera och locka fler till aktivt friluftsliv och utesport i Piteå. Så kan Pite Outdoor kortfattat beskrivas.

Landets nordligaste ”Snobbränna”

Ökad trygghet och tillgänglighet vid promenader vintertid i centrala Piteå. Det är ambitionen med ett gångstråk, kallat Snobbrännan, som personal vid teknik och gator tagit initiativ till.

”Nuddisar” inom daglig verksamhet

Det digitala närvarosystemet ”Nuddisar” har testats och fallit väl ut inom Piteå kommuns förskolor. Nu genomförs pilotprojekt även inom socialtjänsten

Praktisk professionell planering

Tydligare planeringsstruktur i arbetsgrupper och förenklad avstämning utifrån brukarnas genomförandeplaner. Det är några av syftena med arbetssättet Praktisk Professionell Planering (PPP) som har testats på vård- och omsorgsboenden. Nu sker även ett pilotprojekt med digital teknik i samarbete mellan äldreomsorgen och stöd och omsorg.

Sidan kontrollerad: 2017-01-27 10:52:16