Praktiknära forskning i samverkan beviljas medel ur Innovationsfonden

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Innovation och verksamhetsutveckling är en långsiktigt prioriterad strategi i Piteå kommun för att främja tillväxt och välfärd.
Innovation och verksamhetsutveckling är en långsiktigt prioriterad strategi i Piteå kommun för att främja tillväxt och välfärd.

Praktiknära forskning i samverkan beviljas medel ur Innovationsfonden

Utbildningsförvaltningen satsar på forskning och utveckling i skolan. Projektet ”Praktiknära forskning i samverkan - Aktiviteter och strukturer för långsiktig och hållbar skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” har under hösten beviljats medel ur Innovationsfonden av Piteå kommuns utvecklingskommitté och kommunchef. Summan är på 1 256 000 kr och är fördelad på aktiviteter under 2019 och 2020.

Sidan kontrollerad: 2019-11-26 11:27:03