Inbjudan till samråd: del av kvarteret Rönnen 7

Kontakt

Hanna Westerlund, fysisk planerare
Telefon 0911-69 61 07
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Inbjudan till samråd: del av kvarteret Rönnen 7

En detaljplan för del av kvarteret Rönnen 7 är under upprättande. Syftet med ny detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål i kvartersstruktur med möjlighet till lokal för centrumändamål. Inom planområdet föreslås tre bostadskvarter med varierande skala om 4-6 våningar med sammanlagt cirka 300 lägenheter. Samrådet pågår från 27 januari till 17 februari.

Sidan kontrollerad: 2021-01-27 08:08:16