Trygghets- och brottsförebyggande arbete

Folkhälsa

Helena Lindehag, samhällsutvecklare/folkhälsa
Telefon 0911-69 60 17
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Trygghets- och brottsförebyggande arbete

Piteå kommun och polisen samverkar i det brottsförebyggande arbetet i Piteå. Varje år undertecknas en överenskommelse där det framgår hur det arbetet ska bedrivas det kommande året.

Polischef Andreas Nyberg tar i hand med kommunalrådet Kata Nilsson, medborgarlöfte för 2023-2025.


Utifrån en analys av nuläget väljs focusområden för det fortsatta arbetet. En genomförandeplan med aktiviteter upprättas av en lokal arbetsgruppen Pitebrå. I den ingår representanter från polisen, kommunen, köpmannaföreningen, Pitebo samt Villaägarna. Utvärdering av brottsförebyggandearbetet sker årligen. Vid behov revideras planen under innevarande år.

De övergripande målen för samverkan mellan polisen i Piteå och Piteå kommun är:

  • Arbeta brottsförebyggande med barn och ungdomar
  • Verka för trygga miljöer

Arbetet för att öka tryggheten Piteå är en del i Piteå kommuns mångfaldsarbete.

Säkerhetsfrågor för äldre

Polis och kommun samverkar för att förebygga bedrägerier riktade mot äldre.

Antalet bedrägerier har ökat de senaste åren och särskilt utsatta är äldre personer. I det lokala brottsförebyggande arbetet samarbetar Piteå kommun och Polisen i Piteå. En viktig del i arbetet är att berätta hur medborgare kan tänka säkert och skydda sin viktigaste information.

ANDT-arbete

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak.

Riksdag och regering fattar beslut om de nationella målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Målsättningarna är ett minskat bruk av tobak och alkohol och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Trygghetsvandring

Promenad på gågatan

Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. De kan också användas för att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö.

Pitebor på stan

Pitebor på stan.

Pitebor på stan är en aktivitet som ska få medborgarna att känna sig trygga och säkra i stadskärnan. Tillsammans med lokala föreningar nattvandrar föräldrar på stan utvalda dagar, främst helger och kvällar sommartid.

Sidan kontrollerad: 2023-10-09 09:19:51