Alla projekt Samhällsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Alla projekt Samhällsutveckling

Norrbotniabanan

Planeringsarbetet med Norrbotniabanan fortsätter.

Trafikverket slutförde under 2011 alla järnvägsutredningar på sträckan Umeå - Luleå. I juli 2021 gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att påbörja planeringsarbetet av Norrbotniabanans sträcka mellan Skellefteå och Luleå. Kommunerna fortsätter sitt utredningsarbete för resecentrum och eventuella godsbangårdar, för att stå redo inför olika beslut och ställningstaganden i projektering och byggande.

Norrstrand

Norrstrand- ett attraktivt område

Området runt Norrstrand med närheten till natur, vatten och centrum är unikt och en viktig del i Piteås fortsatta utveckling.