Stadsutveckling öster

 

Piteå växer. Nu pågår ett intensivt arbete med att utvidga Piteå österut, med ett helt nytt bostadsområde. Det nya området ligger nära såväl stadskärnan som naturen.

I översiktsplan 2030 pekas området öster om stadskärnan ut som ett lämpligt område för bebyggelse. Närheten till stadskärnan och rekreationsområden ger området attraktionskraft. När området är färdigbyggt år 2030 kommer det att ge plats åt cirka 600 bostäder för cirka 1000-1400 invånare.

Redan nu finns ett villakvarter, Strömnäsbacken, och en ny förskola på området.

Just nu

Bygget av det nya demensboendet Skogsgården pågår med en beräknad inflytt januari-februari 2025.

Detaljplanerna för Strömnäsbacken etapp 2 samt Pitholmshöjden har varit ute på samråd. 

Förväntad byggstart för Strömnäsbacken etapp 2 samt Svartuddsvägen är 2024. Pitholmshöjden förväntas byggas i etapper med målsättningen att kunna släppa villatomter i tomtkön 2025.