Stadsutveckling öster

 

Piteå växer. Nu pågår ett intensivt arbete med att utvidga Piteå österut, med ett helt nytt bostadsområde. Det nya området ligger nära såväl stadskärnan som naturen.

I översiktsplan 2030 pekas området öster om stadskärnan ut som ett lämpligt område för bebyggelse. Närheten till stadskärnan och rekreationsområden ger området attraktionskraft. När området är färdigbyggt år 2030 kommer det att ge plats åt cirka 600 bostäder för cirka 1000-1400 invånare.

Redan nu finns ett villakvarter, Strömnäsbacken, och en ny förskola på området.

Just nu

Bygget nytt SÄBO (Särskilt boende för äldre) Skogsgården pågår med en beräknad inflytt januari-februari 2025.

Detaljplanerna för Strömnäsbacken etapp 2 samt Pitholmshöjden antogs av Kommunfullmäktige 27 maj 2024.

Under sommaren 2024 kommer infartsvägen (Svartuddsvägen) färdigställas med asfalt fram till nytt SÄBO Skogsgården och en ny gång- och cykelväg, tillgängliganpassade busshållplatser och säkra passager kommer anläggas. Projektet planeras pågå mellan maj-september. 

Förväntad byggstart för Strömnäsbacken etapp 2 samt Svartuddsvägen är hösten 2024. Pitholmshöjden förväntas byggas i etapper med målsättningen att kunna släppa villatomter i tomtkön 2025.

Upphandling för infrastrukturen för Pitholmshöjden har genomförts och tilldelats NCC Sverige AB.