Avslutade projekt samhällsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Avslutade projekt samhällsutveckling

Betalparkering införs i centrala Piteå

Apparna Easypark, Parkster, Mobill och ePARK kommer alla fungera i Piteå när betalparkering införs.

Parkering i stadskärnan är en viktig fråga i arbetet för en attraktiv stadskärna. När staden växer, stadskärnan förtätas och vi blir fler piteåbor ökar också kravet på väl fungerande trafikflöden på gator och parkeringsytor i centrum. Därför har kommunfullmäktige beslutat att införa ett nytt sätt att registrera och betala för parkering.

Strömnäsbackens förskola

Hösten 2021 invigdes Strömnäsbackens förskola.

Piteå kommun har under 2021 byggt en ny förskola på Strömnäsbacken. Förskolan har ersätt befintliga förskolor med bristande inomhusklimat, samtidigt som den ger plats åt barn när Piteå växer österut.

Ett förädlat Rådhustorg

Rådhustorget i Piteå är ett unikt 1600-talstorg.

Under 2020 och 2021 har ett arbete utförts med att utveckla Rådhustorget, en av Piteås främsta kulturmiljöer. Det förädlade torget – attraktivt, levande och med människan i centrum – invigs i slutet av 2021 när Piteå firar 400 årsjubileum.

Lindbäcks nya fabrik igång

LIndbäcks superfabrik på Haraholmen.

Lindbäcks bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä. Lindbäcks fabriksanläggning på Haraholmen är ca 40 000 kvm och helt försörjd av en takmonterad solcellsanläggning och fjärrvärme från närliggande industri.

Strömnäsbacken etapp 1 - ett nytt villaområde

Illustration över det nya bostadsområdet i etapp 1 av Strömnäsbacken.

Strömnäsbacken är det första färdigställda bostadsområde i det som på sikt ska bli en ny centrum- och naturnära stadsdel i Piteå.

Ängsgården - ett äldreboende för framtiden

Det nya äldreboende var inflyttningsklart september 2019.

Ängsgården är ett av flera byggprojekt på Berget se senaste åren. 2017 startade arbetet och augusti 2019 var detinvigning. Boendet inrymmer 60 lägenheter för personer med demenssjukdomar.