Avslutade projekt samhällsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Avslutade projekt samhällsutveckling

Byakortet

Upptäck Piteås fina landsbygd - året runt.

Byakortet lanserades 2021 i samverkan mellan Piteå Byaforum och Piteå kommun. Syftet med konceptet var att inspirera pitebor och besökare att upptäcka mer av hela Piteå. Samverkansprojekt är avslutat och idag drivs Byakortet av Piteå Byaforum.

Betalparkering införs i centrala Piteå

Apparna Easypark, Parkster, Mobill och ePARK kommer alla fungera i Piteå när betalparkering införs.

Parkering i stadskärnan är en viktig fråga i arbetet för en attraktiv stadskärna. När staden växer, stadskärnan förtätas och vi blir fler piteåbor ökar också kravet på väl fungerande trafikflöden på gator och parkeringsytor i centrum. Därför har kommunfullmäktige beslutat att införa ett nytt sätt att registrera och betala för parkering.

Attraktiv stadskärna

Samverkan är en nyckel till framgång i utvecklingen av Piteås stadskärna.

Att arbeta med Attraktiv stadskärna ingår i kommunens ordinarie verksamhet. Piteå stadskärna har en god utgångspunkt för att bygga attraktivitet, tillväxt och konkurrenskraft. Enskilda fastighetsföretag har investerat mycket i Piteå stadskärna och utvecklingen av stadskärnan fortsätter. Att Piteå är en kustkommun och det starka varumärket Pite havsbad gynnar stadskärnan, något vi kan utveckla och utöka samarbete kring.

Operation bokstöd

Operation bokstöd fokuserade på kopplingen mellan läsning i unga år och Piteås framtid.

Operation bokstöd var ett projekt med syftet att få fler aktörer i samhället att sprida läsningens betydelse för tillväxt, folkhälsan och andra perspektiv kopplat till hållbarutveckling. Ledorden för projektet var engagera, medvetandegöra och inspirera.

Ett förädlat Rådhustorg

Rådhustorget i Piteå är ett unikt 1600-talstorg.

Under 2020 och 2021 har ett arbete utförts med att utveckla Rådhustorget, en av Piteås främsta kulturmiljöer. Det förädlade torget – attraktivt, levande och med människan i centrum – invigs i slutet av 2021 när Piteå firar 400 årsjubileum.

Ängsgården - ett äldreboende för framtiden

Det nya äldreboende var inflyttningsklart september 2019.

Ängsgården är ett av flera byggprojekt på Berget se senaste åren. 2017 startade arbetet och augusti 2019 var detinvigning. Boendet inrymmer 60 lägenheter för personer med demenssjukdomar.