Arbetet framåt

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Arbetet framåt

Vision 2050 och tillhörande strategier beslutades av kommunfullmäktige i juni. Under hösten kommer arbetet med att fördjupa strategierna att fortgå. Bland annat ska det tas fram insatsområden för varje strategi där det behöver göras satsningar för att närma oss visionen.

Utvecklingsprogrammen sträcker sig i denna första version fram till juni 2027 men kommer sedan att löpa på 4 år, parallellt med varje ny mandatperiod för politiken. 

Som underlag till utvecklingsprogrammen kommer det under september månad att genomföras en dialog där medborgare, anställda och specifika intressenter kommer att få ge sin syn på vad som ska prioriteras i utvecklingsprogrammen. 

Parallellt med det kommer även det nya styr- och ledningssystemet som visionen vilar på att implementeras i kommunens organisationen. Det arbetet innefattar utbildning till kommunens chefer, framtagande av en praktisk handbok för arbetet med styrning och ledning samt ett systemstöd för att chefer och arbetslag enkelt ska kunna följa resultat i sin verksamhet. 

Arbete med framtagning av utvecklingsprogram kommer vara färdig under november för att kunna beslutas av kommunfullmäktige i december.

Sidan kontrollerad: 2024-07-03 13:09:13