Kontakt Anhörigstöd

Ann-Catrin Gustafsson
anhörigkoordinator
Telefon: 0911–69 64 94
E-post: 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Anhöriggrupper hösten 2022

Publicerad 2021-09-03 07:05:00
Kategori Invånare, Omsorg och stöd
Anhörig - du är viktig. Vi hjälper dig att hitta balans i ditt anhörigskap.
Anhörig - du är viktig. Vi hjälper dig att hitta balans i ditt anhörigskap.  Foto: Getty Images

Anhöriggrupper hösten 2022

Vi bjuder in till anhöriggrupper med lite olika inriktning och hoppas att någon av grupperna kan passa dig.

Ny grupp startar 18 oktober

För dig som har en närstående med alkohol-och/eller drogmissbruk och kan behöva stöd i din situation. I den här gruppen träffar du andra som är i en liknande situation och får med dig värdefull kunskap och verktyg för att värna ditt eget mående.

 • Gruppen startas löpande vid tillräckligt många deltagare
 • Åtta träffar, tisdagar kl.15.30-17.00
 • Max åtta deltagare per grupp
 • Deltagande föregås alltid av två individuella samtal
 • Att delta i grupp är kostnadsfritt

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse eller få mer information:
Alkohol-och narkotikagruppen, telefon 0911-69 67 25

Ny grupp startar tisdag 13 september

För dig som har en närstående med någon form av psykisk ohälsa, exempelvis depression, psykossjukdom, ångestproblematik eller bipolaritet.

I den här gruppen träffar du andra som är i en liknande situation, får med dig värdefull kunskap och samtalar om vad man som anhörig behöver för att själv må bra. Gruppen leds av Piteå kommuns anhörigstöd tillsammans med kurator från Vuxenpsykiatrin, Region Norrbotten.

 • Gruppen träffas på tisdagar varannan veckan kl. 15-16.30 vid 6 tillfällen.
 • Plats: Kompassen, Storgatan 33, nära Rådhustorget
 • Max 8 deltagare per grupp
 • Deltagande föregås alltid av ett individuellt samtal via telefon eller personligt möte
 • Att delta i grupp är kostnadsfritt

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse eller få mer information. Kontakta anhörigkoordinator Ann-Catrin Gustafsson på telefon 0911- 69 64 94 eller skicka e-post till .

Ny grupp startar tisdag 4 oktober

För dig som har en närstående som drabbats av demens, oavsett ålder. Demens är en svår sjukdom att hantera för anhöriga och det är lätt att glömma bort sig själv.

Syftet med den här gruppen är att träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter, få information och ökad kunskap både om vilket stöd det finns att få men även hur man kan värna om sin egen hälsa.

 • Fem träffar på dagtid: 4, 11, 18 och 25 oktober samt 2 november. Plus en uppföljningsträff 22 november.
 • Tid: kl. 10-12
 • Lokal: Kompassen, Storgatan 33, nära Rådhustorget i Piteå
 • 6–8 deltagare
 • Deltagande föregås alltid av ett individuellt samtal via telefon eller personligt möte
 • Att delta i grupp är kostnadsfritt

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse eller få mer information. Kontakta anhörigkoordinator Ann-Catrin Gustafsson på telefon 0911- 69 64 94 eller skicka e-post till .

Du kan också anmäla ditt intresse i kontakt med biståndshandläggare. 

Ny grupp startar under hösten

För dig som har en närstående med kognitiv sjukdom, exempelvis någon form av demens och som bor på särskilt boende för äldre.

I den här gruppen träffar du andra som är i liknande situation som dig. Du får med dig kunskap om demenssjukdomar och möjlighet att dela och ta del av andras erfarenheter av hur det är när ens närstående bor i ett särskilt boende. 

Att delta i gruppen är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.
Varmt välkommen!

Anmäl intresse till:

Hanna Mikaelsson
Telefon: 070-688 81 51
E-post: 

Britta Fällgren Frank
Telefon: 070-249 26 92
E-post: 

 

Sidan kontrollerad: 2022-07-13 15:32:17