Utveckling

VERKSAMHETSUTVECKLARE

Stöd och omsorg

Carina Westbom 
0911-69 60 43, 073-328 96 06

Äldreomsorgen

Ewa Karlsson 
0911-69 65 78, 070-696 13 46


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Utveckling

Inom Socialtjänstens alla avdelningar pågår ständigt olika typer av utvecklingsarbeten.

Minska läkemedelsanvändningen

Minska läkemedelsanvändningen

Öka förutsättningarna för en reducerad läkemedelsanvändning, då läkemedelsanvändningen har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren.

Bättre liv för sjuka äldre

Syfte med den nationella satsningen ”bättre liv för sjuka äldre” är bl.a. att skapa ett vårdpreventivt arbetssätt för fall, trycksår, nutrition och vård i livets slut. Stödja ett strukturerat, systematiskt och standardiserat arbetssätt...

Munhälsa

Munhälsoproblem är vanligt hos äldre som har insatser i form av stöd i hemmet eller bor på särskilt boende. I samband med det naturliga åldrandet sker också förändringar i munhålan. Munhälsan är en viktig del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Livets glada dagar för herrar

Vi har utvecklat Munkbergas trädgård till att bli en naturlig plats för träning och rekreation, där rörelseparken ingår som en del. Träningsredskap är placerade i en del av trädgården där man kan få både skugga och sol, den inbjuder till samtal och social närvaro.

De äldre håller i taktpinnen

Mogårdens äldreboende arbetar för att utveckla den dagliga omsorgen genom att använda ett så kallat Salugent arbetssätt.

Utveckling av utemiljöer på Mogården

Mogården, ett av Piteå kommuns vård- och omsorgsboende utvecklar en trivsam utomhusmiljö för de boende.

Kvalitetssäkra äldreomsorgen

Arbetet med att kvalitetssäkra arbetsinnehållet inom hela äldreomsorgens verksamhetsområde fortsätter och sker genom att utveckla kvalitetssystem och uppföljningsmetoder.

Sidan kontrollerad: 2020-03-11 14:31:46