Asfaltarbeten 2023

Kontakt

Micael Kemi, Gatuavdelningen
Telefon 0911-69 60 00
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Asfaltarbeten 2023
Asfaltarbeten 2023  Foto: Piteå kommun

Asfaltarbeten 2023

Vägarbeten hör sommaren till. Snart är marken fri från tjäle och då påbörjas arbeten med att underhålla och bygga om kommunens gator, vägar och gång- och cykelvägar. Denna sommar kommer 4 gator att få ny asfaltbeläggning.

Sidan kontrollerad: 2023-04-28 10:19:28