Dans i skolan, dans för alla


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Dans i skolan, dans för alla

barngrupp hänger i ribbstolar

På Musik och Dansskolan finns möjligheten för förskolor och grundskolor runt om i kommunen att köpa in dansundervisning. En danslärare åker då ut till just er skola för att bedriva dansundervisningen på skoltid.

Några ord från Kulleskolan i Piteå som länge haft dans på schemat:

"Vi har valt att köpa in dans på vår skola då jag tror på att kunskaper fastnar lättare om man använder alla sina sinnen. Kroppen och knoppen hör ihop. Barn idag rör sig för lite och att hitta andra uttryckssätt än idrott i traditionell bemärkelse är bra för många elever. Dans och musikalitet hör också ihop, det finna många elever som kan bli inspirerade genom dansen som uttrycksmedel. Speciellt nyttigt för elever med språkstörningar"

Margot Kaatari rektor på Kullenskolan, Piteå

Skapa dans tillsammans

Dans i skolan fokuserar på dansen som konstform och uttrycksform där eleverna får använda kroppen till att skapa med hjälp av fantasi och samarbete.

Dansen har en social funktion där elever möts, dansar tillsammans och samarbetar. Eleverna paras ofta in i mindre grupper samt 2 & 2 för att skapa dans tillsammans, vilket stärker elevernas samarbetsförmåga. Dans i skolan gör att barn och ungdomar får tillgång till den egna kroppens rörelsemöjligheter. För att förstå och uppfatta sin omgivning och sina medmänniskor är det viktigt med ett väl utvecklat kroppsspråk.

När ett barn är trygg i sin egen kropp stärker detta självkänslan och de har bättre förutsättningar att ta del av en social gemenskap. Dans som uttrycksform ger eleverna möjlighet att gestalta olika känslor med kroppen. De får även uttrycka egna idéer, sig själv och sin person, allt med kroppen som det egna instrumentet.

Ibland möter eleverna även dansen kombinerat med ett annat ämne, till exempel dans och geografi eller dans och svenska. En del elever har lättare att ta till sig informationen genom att arbeta praktiskt. Kunskaperna fördjupas om man får ta del av informationen på flera olika sätt, både kroppsligt och sinnligt.

Praktisk information

Elever: Ni förväntas vara barfota och ha på er mjuka kläder.

Lärare: En personal från skolan skall alltid finnas med under dansundervisningen.

Vårdnadshavare: Undrar ni något så får ni gärna kontakta oss danslärare. Ni får självklart närvara på era barns danslektioner för att med egna ögon upptäcka vad vi gör på lektionerna.

Kontakt:

Skolan betalar ett subventionerat pris.

 

Sidan kontrollerad: 2021-04-30 08:55:24