Kommunal vuxenutbildning

Vuxenutbildningen

För information, vägledning och frågor om ansökan, boka tid på webbsidan Studie- och yrkesvägledning.

Telefon 0911-69 60 00 (vx)

E-post 

Besök

Adress Stadsporten, Västergatan 10, Piteå
Öppettider 08.00-16.00 (för närvarande endast bokade besök på grund av pandemin)
Avvikande öppettider

Beställ betyg/intyg

Beställning av betyg och kursintyg sker via e-tjänst
Ansökan om utskrift av betyg och kursintyg - e-tjänst

Skicka post till Vuxenutbildningen

Postadress: Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Box 37, 941 21 Piteå


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Vi har ett brett utbud av vuxenutbildningar.
Vi har ett brett utbud av vuxenutbildningar.  Foto: Hanna Fors

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) erbjuder ett brett utbud av både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar, svenska för invandrare och komvux som särskild utbildning. Du kan studera på grundskolenivå och gymnasienivå, enstaka kurser eller hela utbildningar, på distans, på plats eller arbetsplatsförlagt.

Grundläggande kurser

Vuxenutbildningen i Piteå erbjuder lärarledd undervisning för dig som saknar grundskolekompetens.

Grundläggande kurser är till för dig som behöver studera ämnen motsvarande grundskolan upp till åk 9. Du börjar på den nivå där du befinner dig beroende på dina förkunskaper.

Gymnasiala kurser

Vuxenutbildningen i Piteå erbjuder gymnasiala kurser som du kan läsa på plats eller i distansform.

Gymnasiala kurser är till för dig som vill återuppta avbrutna studier, behöver behörighet för högre utbildning eller behöver kompetens inom ett visst ämne eller yrkesområde.

Gymnasiala yrkesutbildningar

Skaffa dig ett drömyrke

Gymnasiala yrkesutbildningar är till för dig som vill omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja din kompetens. Utbildningarna innehåller kurser från gymnasieskolans program och finns i olika studieformer.

Lärlingsutbildning

Arbetsplatsförlagd lärande.

Lärlingsutbildning är till för dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats istället för i skolbänken. Samtidigt är det en unik möjlighet för ett företag vid kompetenshöjning och framtida rekryteringar.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Du får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet.

SFI, utbildning i svenska för invandrare, är till för dig som är vuxen och har ett annat modersmål än svenska. Genom SFI får du grundläggande kunskaper i svenska språket.

Komvux som särskild utbildning

Särvux utbildning för vuxna

Komvux som särskild utbildning är till för dig som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du kan studera Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Prövning

Höj kursbetyget med en prövning.

Prövning är till för dig som saknar eller vill höja betyg i ett ämne eller en viss kurs. Prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen hos Vuxenutbildningen.

Sidan kontrollerad: 2021-06-09 12:51:44