KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Nätverksträff för lärare

Onsdag 28 augusti 2024

Tid: 2024-08-28 15:00 - 17:00
Ämne: Främja skolnärvaro
Plats: Restaurang Hjärtat

Nätverksträffen kommer att beröra forskning om skoltillhörighet utifrån ett brett perspektiv och betonar skolans unika roll som mötesplats för barn och ungdomar. Skoltillhörighet bygger på samarbete mellan skola, vårdnadshavare, kamrater och andra aktörer, vars positiva samspel behövs för att individer ska finna sig till rätta. Under nätverksträffen får ni också ta del av modeller för främjande samt åtgärdande arbete för att öka elevers skolnärvaro.

Nätverksträff för lärare

Sidan kontrollerad: 2024-06-11 13:29:36