Aktionsforskningsprojekt

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktionsforskningsprojekt

Tillgänglig undervisning

I vårt aktionsforskningsprojekt vill vi utveckla lära mer om hur vi kan hantera de hinder som vi upplever att eleverna möter i undervisningen så att fler elever lyckas i ordinarie undervisning utan att behöva någon form av särskilt stöd. Tiden för både lärare och elever är dyrbar och vi vill hitta arbetssätt där vi i större utsträckning lyckas nå eleverna tidigt.

Att mötas i texten

15 svensklärare från Strömbackaskolan genomförde under läsåret 2018/19 ett aktionsforskningsprojekt tillsammans med skolforskare Ulrika Bergmark, Piteå kommun och LTU, samt litteraturforskarna Ann-Britt Palo och Lena Manderstedt, LTU.

Mellanledarens roll och arbete i skolan

Vi som deltar i forskningsprojektet är Mona Backeström, Karin Palmér, Anna-Carin Sundström och Camilla Lundmark.

Kullen- och Björklundaskolan har genomfört ett forskningsprojekt med fokus på mellanledarens roll och arbete i skolan – specialpedagogers och förstelärares perspektiv.

Sidan kontrollerad: 2022-05-18 11:44:50