Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jävre förskola

Skolbackevägen 25, 944 94 Jävrebyn
0911-69 73 38 

Avdelning

Avdelning Skeppet, 0911-69 73 38
Avdelning Seglet, 0911-69 73 40

Rektor

, 0911-69 73 83


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hortlax förskoleområde har en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Vår vision är att vi ser varje barn som unikt och som en tillgång i vår organisation. Vår strävan är att varje barn ska se sig själv som unik och rik på inneboende resurser, för att kunna möta sin omgivning på samma sätt. Vi vill att lust och nyfikenhet ska vara drivkrafter i lärandet. Verksamheten ska erbjuda möjligheter för barnen att kommunicera med sin omgivning via många olika uttryckssätt, då mångfald är en framgångsfaktor. För att ha ett verksamhetsnära, systematiskt arbete mot kränkande behandling och diskriminering är planen integrerad i varje avdelnings systematiska kvalitetsarbete. Vid intresse av att följa det arbetet eller för att få information om arbetsgången var vänlig kontakta rektor eller berörd förskoleavdelning.

Sidan kontrollerad: 2020-03-03 10:24:29