Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björklunda förskola

N:a Björklundavägen 6, 943 31 ÖJEBYN
0911-69 65 93

Rektor

, 0911-69 75 89

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan du läsa hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Alla förskolor har satt upp i sina mål för Normer och värden hur man är mot varandra. Det är ett stort och viktigt arbete i förskolan just på sociala mål och hur vi ska bemöta alla med respekt. Det får inte förekomma någon kränkning mellan barn- barn, personal- barn eller personal- personal. Om någon känner sig kränkt eller upplever att någon blir kränkt finns det tydliga rutiner för hur processen ska fortlöpa. Ingen ska kränkas i förskolan. Arbetet följs upp varje år och utvärderas för att vi ska få så bra rutiner som möjligt och ha ett sådant bra arbete som möjligt mot kränkande behandling.

Sidan kontrollerad: 2019-09-27 10:02:12