Ämnen

Porsnässkolan

Helgenäsgatan 15A, 945 31 NORRFJÄRDEN
0911-69 75 62

Rektor

0911-69 75 63, 073-32 92 981

Biträdande rektor
 0911-69 75 32

Sjukanmälan

När du vill sjukanmäla eller göra en ledighetsansökan för ditt barn gör du det i Skola24.

Logga in i Skola24

Har du problem med Skola24, kontakta i första hand barnets mentor på skolan.

Allmän information om Skola24

Andra sätt att sjukanmäla

0911- 69 75 85 eller 

Vårdnadshavare anmäler frånvaro på morgonen innan 8.30. Observera att en anmälan måste göras varje dag eleven är frånvarande. Vid sjukdom ansvarar eleven för att ta reda på vad som behöver återläsas i samråd med läraren.

Övrigt
Arbetsrum 1, 0911-69 75 83
Arbetsrum 2, 0911-69 75 82
Arbetsrum 4-6, 0911-69 75 84
Skolrestaurangen, 0911-69 75 86
Sporthall, 0911-69 75 94
Vaktmästare, se under övrig personal nedan
Fax Expeditionen, 0911-69 75 64


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Ämnen

Här kan du läsa om hur vi på Porsnässkolan jobbar med de olika ämnena.

Bild

Målet med undervisningen i bild är att utveckla elevernas förmåga att skapa bilder i olika tekniker. Eleverna planerar och utvärderar sitt arbete självständigt. Eleverna ska kunna använda bilden som språk d. v. s kommunicera med bilder. Vi arbetar därför också med bilders betydelse och bildanalys. Strävan är att utöver det egna skapandet komma i kontakt med en stor variation av bilder från olika kulturer och tidsepoker.

Engelska

Målet med undervisningen i engelska är att ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt i olika situationer. För att uppnå detta strävar vi efter att alla elever ska känna lust att utveckla det egna språket och vara trygga i sin språkanvändning. Det är inte främst separata moment inom engelskan som är det väsentliga, utan det viktigaste för oss är att eleverna kontinuerligt får använda språket på så många olika sätt som möjligt efter sin förmåga.

Idrott & hälsa

Idrott , friluftsliv och olika former av motion har stor betydelse för hälsan.
Barn och ungdomar behöver utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur olika vanor påverkar dem. Både vad gäller fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Några av de viktigaste målen med undervisningen i Idrott & Hälsa är att ge eleverna förutsättningar:

  • Att utveckla sin fysiska , psykiska och sociala förmåga.
  • Att eleverna ska utveckla en positiv självbild.
  • Att uppmuntra till ansvar för sin hälsa och grundlägga ett bestående intresse för regelbunden fysik aktivitet.
  • Att utveckla sin förmåga att organisera och leda aktiviteter.
  • Att utveckla kunskaper hur man handlar i nöd- och katastrofsituationer.

Matematik

Målet med undervisningen i matematik är att utveckla elevernas intresse och förmåga att lära sig matematik. Förutom de matematiska faktaområdena t.ex. taluppfattning, geometri, statistik, procent och algebra, fokuserar vi mycket på att eleverna ska behärska det matematiska språket såväl muntligt som skriftligt.
För mer information:

Moderna språk

Vi erbjuder studier i två olika moderna språk, spanska och tyska.

Målet med undervisningen i moderna språk är att ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt i olika situationer. För att uppnå detta strävar vi efter att alla elever ska känna lust att utveckla det egna språket och vara trygga i sin språkanvändning. Det är inte främst separata moment inom moderna språk som är det väsentliga, utan det viktigaste för oss är att eleverna kontinuerligt får använda språket på så många olika sätt som möjligt efter sin förmåga.

Musik

Målet med undervisningen i musik är att ge eleverna verktyg att uttrycka sig musikaliskt. Den praktiska undervisningen med många gruppövningar ligger i fokus. Skolan ska ge ett historiskt, socialt och allmänkulturellt perspektiv. Därför arbetar vi med utomeuropeisk musik och västerländsk populärmusik. Vi övar på digitala, akustiska och elektriska verktyg, samt gör egna ljudbilder och låtar.

NO

Målet med NO-undervisningen, är att ge eleverna kunskap för att på ett naturvetenskapligt sätt förstå sin omgivning.

 I alla NO-ämnen (fysik, kemi, biologi) arbetar vi både teoretiskt och praktiskt för att befästa dessa kunskaper. Undervisningens innehåll utgår från de nationella styrdokumentens kursplaner. 

Slöjd

Målet med undervisningen i slöjd är att träna eleverna att utifrån förmåga, egna intressen, resurser samt tillgång på tid självständigt planera ett arbete i ord och bild. 
Under genomförandet av detta arbete skall eleven välja lämpligt material och lämpliga arbetsmetoder, samt använda sig av lämpliga hjälpmedel. Detta för att bygga upp tron på sig själv så att han/hon vågar prova på nya tekniker och klarar av att omsätta kunskaper från andra ämnesområden. Eleven skall utveckla förmågan att bedöma produkter och arbetsprocesser och därigenom få kunskap om god arbetsmiljö. 
Eleven skall genom praktisk erfarenhet av olika arbetsmetoder bygga upp en handlingsberedskap för vardagslivet.

SO

Samhällsorienterande ämnen (SO) består av fyra olika ämnen: Geografi, religion, historia och samhällskunskap.

Geografi Vi strävar efter att utveckla kunskap och förståelse om oss människor och vår omgivning.
 
Religion Vi strävar efter att förstå och reflektera över oss själva, våra liv och vår omgivning.
 
Historia Vi strävar efter att förstå nutiden genom ett historiskt perspektiv.
 
Samhällskunskap Vi strävar efter få grundläggande kunskaper om olika samhällen, levnadsvillkor och människans utvecklingsmöjligheter.

Svenska

Målet med svenskundervisningen är ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa genom att ta del av skönlitteratur, film och teater.

För att uppnå detta strävar vi efter att eleverna ska kunna använda språket så att de kan kommunicera med andra i tal och skrift. 
Genom språket utvecklar eleverna förståelse om sig själva och andra samt utvecklar sin fantasi och kreativitet.  Ämnet syftar också till att öka kunskapen om svenska språket och på så sätt utveckla en språklig säkerhet.

Teknik

Målet med undervisningen i ämnet teknik är att eleven får kännedom om tekniska lösningar i sin omgivning. Eleverna får lära sig om olika uppfinningar; deras uppkomst, förbättringar och deras betydelse för oss människor både idag och genom historien. Eleverna tränas i att ta ställning till bra val utifrån t ex miljöpåverkan. Teknikämnet är till stor del praktiskt. Undervisningens innehåll utgår från de nationella styrdokumentens kursplaner.

Sidan kontrollerad: 2014-05-19 15:23:43