Lärares och rektorers professionalism

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Lärares och rektorers professionalism

Piteå kommun och Lärarhögskolan, Umeå universitet har slutit ett ULF-avtal, för tidsperioden 2019-2021. Som en del av detta avtal har lärarhögskolan avsatt 2,86 miljoner till forsknings- och utvecklingsprojektet Lärare och skolledares professionalism i en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. ULF-avtalet bygger vidare på lärdomar och syfte från tidigare FoU-projekt Kampen för läraryrkets kunskap (2017-2020).

Sidan kontrollerad: 2020-03-09 10:35:43