Lärare och forskare i FoU-samverkan

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Lärare och forskare i FoU-samverkan

12 förskollärare och lärare avslutade våren 2020 magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan, 60 hp. Utbildningen syftar till att stärka lärares forsknings- och utvecklingskompetens. Pedagogerna är nu en del av forskningsmiljön tillsammans med förvaltningens vetenskapliga ledare och forskare vid Umeå universitet respektive Luleå tekniska universitet. Magisteruppsatserna publiceras under respektive magister.

Bodil Johansson, magisteruppsats - Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Bodil Johansson

Mitt namn är Bodil Johansson och jag har arbetat som förskollärare i Piteå kommun i snart tio år. Jag arbetar för tillfället med barn i åldrarna ett till tre år. Magisterutbildningen har varit ett sätt för mig att fortsätta utvecklas som förskollärare men också ett sätt att utmana mig själv och mina tankar om lärande och utveckling.

Helene Holm, magisteruppsats - Sjuåriga elevers uppfattningar om textsamtal i grupp

Helene Holm

Jag vill undersöka högläsning i grundskolans första år. Elevers uppfattningar om olika högläsningsgenrer.

Anna-Karin Hagström, magisteruppsats - Kulturskolelärares professionella lärande och utveckling

Anna-Karin Hagström

Jag heter Anna-Karin Hagström och är instrumental- och musiklärare vid Musik & Dansskolan i Piteå. Mitt forskningsintresse bottnar i en önskan om att utvecklas som lärare.

Iris Rosengren, magisteruppsats - Reflektion

Iris Rosengren Larsson

Jag undervisar åk 7-9 i samhällsorienterande ämnen i SO, på Hortlax skola, åk 7-9. Mitt fokus är lärande, både hos elever och lärare.

Linda Wikström, magisteruppsats - Nyanlända elevers språkliga stöttning i SO undervisningens ämnesspråk

Linda Wikström

Jag heter Linda Wikström och arbetar som lärare i Språkslussen, en förberedelseklass för nyanlända elever. Mitt intresseområde är att undersöka hur nyanlända elever och lärare upplever övergången från förberedelseklass till reguljär klass med fokus på språklig stöttning i ämnesundervisningen.

Christina Wiklund, magisteruppsats - Det lustfyllda lärandet

Christina Wiklund

Jag heter Christina Wiklund och sedan 1995 undervisar jag på Pitholmsskolan åk 7-9 i SO och Svenska. Mitt intresse för att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har alltid funnits med i min yrkesgärning.

Ann-Charlotte Dahlbäck, magisteruppsats - Förväntningar formar framtiden

Ann-Charlotte Dahlbäck

Jag intresserar mig för övergången mellan förskolan och förskoleklass.

Lena Kristensson, magisteruppsats - Det hade inte behövt bli så här!

Lena Kristensson

Jag heter Lena Kristensson och arbetar som specialpedagog. Jag är intresserad av ämnen som tangerar relationer, trygghet och lärande.

Maria Karlsson, magisteruppsats - Läslistor som en integrerad del i elevers läsinlärning

Maria Karlsson

Jag arbetar som lärare på Backgårdsskolan. Jag vill undersöka effekten med läslistor som en del i läsinlärningen med elever i årskurs ett. Det jag kommer titta på är om denna metod är effektiv för att öka elevernas läshastighet och flyt.

Sara Viklund, magisteruppsats - Bortom raderna

Sara Viklund

Jag blev färdig gymnasielärare 1999 och har sedan dess undervisat vid Strömbackaskolan. Idag arbetar jag på skolenhet Mimer, där jag undervisar i svenska och religion. Sedan 2013 är jag förstelärare i svenska, vilket innebär att jag arbetar för att utveckla undervisningen i svenska på Strömbacka.

Magdalena Norén, magisteruppsats - Mål- och resultatstyrning och ett lärande förhållningssätt

Magdalena Norén

Mitt namn är Magdalena Norén och sedan 1994 arbetar jag som musiklärare på Strömbackaskolans estetiska program. Det forskningsområde som intresserar mig handlar om hur elever förhåller sig till lärande om övningsuppgifter som genomförs relateras till bedömningsmatriser och kunskapskrav.

Joakim Wallstén, magisteruppsats - Gymnasielärares relationella praktik

Joakim Wallstén

Mitt namn är Joakim Wallstén och mitt intresseområde är läraryrkets relationella mellanmänskliga aspekter, där jag valt att fördjupa mig inom relationell socialpsykologi och relationell etik.

Lena Manderstedt och Annbritt Palo

Lena Manderstedt och Annbritt Palo

All statligt anordnad högskoleutbildning ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet. Detta fastslås i Högskolelagen SFS 1992:1434. I Skollagen (SFS 2010:800) 5 § anges att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet (LTU) och anställd som skolforskare vid Piteå kommun.

Stina Westerlund

Stina Westerlund

Universitetslektor vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet

Inger Erixon Arreman

Inger Erixon Arreman

Jag arbetar som universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Forskning i områdena lärarutbildning och skola med policy- och genusperspektiv.

Per-Olof Erixon

Per-Olof Erixon

Jag arbetar som professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för estetiska ämnen, Humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

Kristina Hansson

Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark är vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen vid Piteå kommun och professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Sidan kontrollerad: 2020-12-17 11:39:19