Linda Wikström, magisteruppsats - Nyanlända elevers språkliga stöttning i SO undervisningens ämnesspråk

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Linda Wikström
Linda Wikström

Linda Wikström, magisteruppsats - Nyanlända elevers språkliga stöttning i SO undervisningens ämnesspråk

Jag heter Linda Wikström och arbetar som lärare i Språkslussen, en förberedelseklass för nyanlända elever. Mitt intresseområde är att undersöka hur nyanlända elever och lärare upplever övergången från förberedelseklass till reguljär klass med fokus på språklig stöttning i ämnesundervisningen.

Sidan kontrollerad: 2020-10-29 11:01:16