Pilotförsök Examensarbete i samverkan

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Pilotförsök Examensarbete i samverkan

Piteå kommuns Utbildningsförvaltning har ingått avtal kring Utveckling, Lärande och forskning (ULF) med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Syftet är att parterna tillsammans ska skapa en forsknings- och utvecklingsmiljö (FoU-miljö) för Piteå kommuns skolverksamheter. FoU-miljön ska baseras på långsiktigt varaktiga strukturer för samverkan kring praktiknära skolforskning i förskola och skola. Piteå utbildningsvetenskapliga råd har med stöd av ULF-avtalen, gett en arbetsgrupp i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur examensarbete i samverkan kan utgöra en grund för praktiknära forskning och samverkan mellan universiteten och kommunens skolverksamhet.

Sidan kontrollerad: 2020-12-16 10:34:28