Piteås utbildningsvetenskapliga råd (PUR)

Vetenskaplig ledare

Kristina Hansson

Telefon 0911-69 62 27, 070 - 281 11 65
E-post 

Besöksadress
Strömnäsgatan 3A 
Box 732 
941 28 Piteå


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Piteå Utbildningsvetenskapliga råd.
Piteå Utbildningsvetenskapliga råd.  Foto: Helene Markström

Piteås utbildningsvetenskapliga råd (PUR)

Utbildningsförvaltningen har inrättat Piteå utbildningsvetenskapliga råd (PUR). PUR är ett kommunalt råd för samverkan mellan lärare i kommunen och lärare med forskarutbildning inom lärarutbildning.

Helena Lundkvist

Helena Lundkvist

Jag heter Helena Lundkvist och arbetar som rektor i förskolan i Piteå Kommun. Jag är utbildad specialpedagog med förskollärarlegitimation.

Kristina Hansson

Kristina Hansson

Vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun

Catarina Lundkvist

Catarina Lundkvist

Vetenskaplig ledare, Norrbottens kommuner.

Sara Cervantes

Sara Cervantes

Jag heter Sara Cervantes och är lektor i pedagogik vid avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik, vid Luleå Tekniska Universitet. Där undervisar jag främst inom förskollärarprogrammet.

Lars Ulin

Lars Uhlin

Jag arbetar som gymnasielärare i samhällskunskap och religion inom Vuxenutbildningen. Är magisterstuderande och har ett stort intresse för praktiknära forskning. Jag har drivit en del utvecklingsprojekt med inriktning mot kollegialt lärande. Aktuellt är ett projekt som finansieras av Piteå kommuns utvecklingsfond, ”Kollegial verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund via effectuation”, som kommer att pågå inom Vuxenutbildningen under 2018 och 2019.

Sara Viklund

Sara Viklund

Jag heter Sara Viklund och jag undervisar i svenska och religion på Strömbackaskolan. Mitt intresse för samverkan mellan forskning och skola väcktes då jag 2016 påbörjade magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan. Idag är mitt forskningsintresse litteraturundervisning och jag är projektledare för ett aktionsforskningsprojekt, där lärares och elevers upplevelser av gemensam läsning och bearbetning av skönlitterära texter i boksamtal undersöks.

Christina Wiklund

Christina Wiklund

Lärare grundskola, Piteå kommun.

Linda Ström

Linda Ström

Rektor gymnasieskola, Piteå kommun.

Jennie Bodin

Jennie Bodin

Jag heter Jennie Bodin och arbetar som förskolechef i Piteå kommun. Jag är utbildad specialpedagog med förskollärare- och lärarlegitimation. Förskolan är barnets första möte med skolväsendet och där läggs grunden för ett livslångt lärande. Barnet ska ges relevanta kunskaper och verktyg att hantera dagens och morgondagens situationer.

Helena Lundkvist

Helena Lundkvist, ledamot PUR

Jag är utbildad specialpedagog med förskollärarlegitimation. För mig är det viktigt att förskollärarprofessionen tar ”makten” i att medvetet utveckla och påverka sin egen praktiks kvalitet och att detta bygger på välgrundade underlag och slutsatser.

Malin Westling

Malin Westling

Förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Piteå kommun.

Protokoll (PUR)

Protokoll från Piteås utbildningsvetenskapliga råd (PUR)

Sidan kontrollerad: 2019-05-28 16:40:02