Samverkan för praktiknära forskning - ULF-avtal med Umeå universitet

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Malin Westling, förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen, Piteå kommun, signerar ULF-avtalet tillsammans med Maria Löfgren, rektor på Lärarhögskolan vid Umeå universitet.
Malin Westling, förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen, Piteå kommun, signerar ULF-avtalet tillsammans med Maria Löfgren, rektor på Lärarhögskolan vid Umeå universitet.  Foto: Ulrika Bergfors

Samverkan för praktiknära forskning - ULF-avtal med Umeå universitet

Piteå kommuns utbildningsförvaltning samverkar genom ULF-avtal (Utveckling, Lärande, Forskning) med Umeå universitet i gemensamma satsningar på forskning i skolan baserat på lärares praktik Genom ULF-avtalet har parterna förbundit sig att bygga en Forsknings- och utvecklingsmiljö för Piteå kommuns förskolor och skolor. Det innebär också att Umeå universitet avsätter ca 3 miljoner kronor i riktade medel till forsknings- och utvecklingsprojektet Lärares och rektorers professionalism i en skola på vetenskaplig grund. (länk till denna sidan) Projektet genomförs under perioden 2019-2021.

Sidan kontrollerad: 2021-03-17 15:10:05