KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Oberoende utredning riktar skarp kritik mot parkchefens agerande

Publicerad 2022-06-28 09:00:00
Kategori Invånare, Fritid & kultur
Den oberoende utredningen har genomförts av KPMG på uppdrag av Piteå kommun.
Den oberoende utredningen har genomförts av KPMG på uppdrag av Piteå kommun.

Oberoende utredning riktar skarp kritik mot parkchefens agerande

KPMG har på uppdrag av Piteå kommun genomfört en oberoende utredning med anledning av uppgifter om att parkchefen nyttjat kommunens resurser för egen vinning. Uppdraget var att utreda om uppgifterna som framkommit stämmer, vilken typ av brott som kan föreligga, övriga oegentligheter, om förtroendeskada uppstått samt ge rekommendationer för vidare hantering. Sammantaget menar utredningen att parkchefen genom sitt agerande, har missbrukat sin förtroendeställning samt uppträtt illojalt mot sin arbetsgivare.

Sidan kontrollerad: 2022-06-28 08:47:52