KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Underhåll av järnvägsövergången på Industrigatan

Publicerad 2022-10-18 08:53:21
Kategori Trafik & gator, Trafikinformation
Underhåll på järnvägsövergång
Underhåll på järnvägsövergång  Foto: Piteå kommun

Underhåll av järnvägsövergången på Industrigatan

Lördag 22 oktober och söndag den 23 oktober kommer underhållsarbeten av järnvägsövergången på Industrigatan att utföras. Arbetet kommer att påverka framkomligheten för fordonstrafiken i korsningen Timmerleden-Industrigatan.

Det är Infranord AB som kommer att utföra underhållsarbetet på järnvägsövergången.
Arbetet kommer att utföras i två etapper där etapp ett innebär att fordon kommer att kunna färdas i båda riktningar i korsningen Timmerlen-Industrigatan men med begränsad framkomlighet. Etapp två utförs söndag den 23 oktober och kommer att påverka trafiken på Industrigatan i södergående riktning. Industrigatan stängs av för fordon i södergående riktning och ledas om till andra gator.

Busstrafiken berörs inte och kommer att trafikera ordinarie sträckor.

Sidan kontrollerad: 2022-10-18 08:53:23