KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Beslut fattat om utbyggd och förnyad Christinaskola

Publicerad 2020-01-14 09:21:29
Kategori Invånare, Kommun och politik
Läroverket blir en del av den moderniserade Christinaskolan.
Läroverket blir en del av den moderniserade Christinaskolan.  Foto: Ann-Sofie Boman

Beslut fattat om utbyggd och förnyad Christinaskola

Under måndagen fattade kommunstyrelsen beslut att Christinaskolan i centrala Piteå ska byggas ut och renoveras. Resultatet blir en ny och modern skola, en ny kulturflygel, en tryggare och effektivare trafikmiljö samt förutsättningar för nya stadsnära områden för bostadsbyggen.

I förslaget samlas externa verksamheter och ytor skapas för att kunna genomföra de kulturaktiviteter som idag finns i lokalerna men som även möjliggör för ytterligare användning.

Planskiss skolbyggnad

Färgmarkeringar i bilden ovan: Kulturflygeln - grön, Christinaskolan - gul samt idrotts- och mässarenan - grå.  

En ändamålsenlig skola

Skolan planeras för att rymma 900 elever (jmf med ca 770 idag), där infrastruktur, logistik och utformning på ett ekonomiskt hållbart sätt skapar en skola med en bra inne- och utemiljö.

Befintlig lunchrestaurang och matsal byggs om till skolmatsal med god måltidsmiljö med ca 400 sittplatser. Lunchmatsalen planeras så att det finns möjlighet för avskildhet för de med speciella behov eller allergier. Nya lokaler byggs för låg- och mellanstadiet. I de lokaler på plan 1 som blir skollokaler nyttjas de med fönster som klassrum, övriga blir mötesrum eller förråd. På plan 2 utökas ytan för skolan och de verksamheter som finns där flyttas ner till plan 1, där Vägledningscentrum finns idag. 

I och med ovanstående förslag nyttjas hela ytan för fastigheten.

Samlad kulturverksamhet i kulturflygeln

Christinasalens ursprungliga entré öppnas igen. Denna kulturmiljö bestående av entréhallen och tillhörande garderob och wc i källarplan rustas upp och tillgänglighets anpassas. Befintligt kök rivs och den del som används som matsal byggs om till en allaktivitetslokal för kultur med scen och loge. I entrén finns möjlighet till att placera ut bord och stolar där exempelvis fikaservering skulle kunna ske.

Under skoltid kan skolan även nyttja kulturflygeln.

En effektivare logistik och infrastruktur

Entréer för lågstadiet, mellanstadiet och särskolan finns från Nygatan och Kyrkbrogatan. Entré till högstadiet finns från Noliagatan.

Den befintliga gång- och cykeltunneln under Olof Palmes väg är i ett dåligt skick och upplevs otrygg, den ersätts med en säker övergång som komplement till de gång- och cykelvägar som finns och byggs.

Alla inkommande varor och gods till köket, skolan och Norrmalmia sker från baksidan av byggnaden. Allt detta i kombination med att högstadiets entré och utemiljö placeras mot Noliagatan innebär en större utemiljö för låg- och mellanstadiet.

Planskiss Christinaområdet

Tidplan

Förslaget ska upp för beslut i kommunstyrelsen 13 januari 2020.

Planen är att skolan ska vara klar 2023.

 

Sidan kontrollerad: 2020-01-20 11:22:44