Samhällsutveckling

Jessica Nilsson, samhällsutvecklare
Telefon 0911-69 61 81
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Visionen om Löjan lever vidare

Publicerad 2022-09-22 10:00:00
Kategori Invånare, Kommun och politik
  • Tidig visionsskiss för kvarteret Löjan.
    Tidig visionsskiss för kvarteret Löjan.  Foto: White Architects
  • Tidig visionsskiss för kvarteret Löjan.
    Tidig visionsskiss för kvarteret Löjan.  Foto: White Architects
  • Tidig visionsskiss för kvarteret Löjan.
    Tidig visionsskiss för kvarteret Löjan.  Foto: White Architects

Visionen om Löjan lever vidare

Piteå kommuns vision för Löjan – den attraktiva tomten i anslutning till parkeringshuset Stadsberget – lever vidare. Målbilden är en mix av bostäder, verksamhetslokaler och umgängesytor samt en levande torgmiljö för möten, aktiviteter och evenemang. Nu pågår dialog med ett par nya exploatörer som vill bygga och bidra till Piteås fortsatta utveckling.

Arbetet med omvandringen av kvarteret med det gamla parkeringshuset Löjan har pågått under många år. När det nya parkeringshuset Stadsberget stod klart 2015 flyttades fokus till den andra delen av kvarteret, där ambitionen var att bygga en attraktiv mix av bostäder, verksamhetslokaler och umgängesytor och ett planprogram antogs 2015. 

Men projektet pausades undet ett antal år, när kommunen prioriterade andra stads- och samhällsutvecklingsprojekt. 

2021-2022

Våren 2021 gick en utökad intresseförfrågan ut, med ambitionen att ge nytt liv åt projektet. Efter utvärdering av inkomna förslag valdes exploatör ut för fortsatt utveckling av området. Under sommar och höst 2022 har exploatör och Piteå kommun gemensamt beslutat att kommunen ska gå vidare med andra exploatörerör för att färdigställa helheten i den publika stadsmiljö som påbörjades med uppförandet av parkeringshuset Stadsberget.

Sidan kontrollerad: 2022-09-21 08:29:56