KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Pitebor trivs och litar på lokalsamhället

Publicerad 2018-04-23 10:31:10
Kategori Resultat och kvalite, Mångfald
9 av 10 pitebor känner sig mycket trygga i sitt närområde dagtid. 6 av 10 känner sig trygga att gå ut ensam i mörkret. Det är högre än det nationella genomsnittet.
9 av 10 pitebor känner sig mycket trygga i sitt närområde dagtid. 6 av 10 känner sig trygga att gå ut ensam i mörkret. Det är högre än det nationella genomsnittet.  Foto: Marie Öqvist

Pitebor trivs och litar på lokalsamhället

Piteå sticker ut i enkätundersökningen Tillitsbarometern och visar högre tillit till lokalsamhället än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. I tisdags presenterade Lars Trägårdh, historieprofessor, Ersta Sköndal Bräcke högskola, resultatet av undersökningen under ett seminarium.

Piteå kommun har under de senaste åren uppmärksammat forskning och sammanhang som visar på vilken betydelse det lokala samhällets tillit har, både för samhällsutveckling på orten men också för vikten av att bevara tilliten till det demokratiska system som Sverige har. Sedan 2016 är lokalsamhällestillit ett prioriterat utvecklingsområde för Piteå kommun.

– Att piteborna i allmänhet litar på varandra håller nog de flesta med om. Nu har vi fått det bekräftat i en ambitiös studie om tillit. Att lita på varandra är en viktig del av det vi kallar för piteandan och den ska vi fortsätta vårda och utveckla. Det är också en väldigt viktig egenskap i ett samhälle för att motverka icke-demokratiska strömningar, något vi kan se idag inte bara i vår omvärld utan även i Sverige, säger Anders Lundkvist, kommunalråd, Piteå kommun.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde undersökningen på uppdrag av Ersta Sköndal Bräcke högskola under perioden april – juli 2017. Tillitsbarometarn skickades ut till ett slumpmässigt urval av 1000 invånare i Piteå kommun i åldrarna 18-84 år som hade varit folkbokförda i Sverige under de senaste fem åren.

Högre trygghet, tillit och trivsel jämfört med genomsnittet

Undersökningen har visat att det förekommer en variation i lokalsamhälletillit mellan de 36 medverkande kommunerna. De svarande i Piteå har en i genomsnitt högre nivå av lokalsamhälletillit än de flesta andra kommunerna.

Exempelvis visar tillitsbarometern att 9 av 10 känner sig mycket trygga i sitt närområde dagtid och nästan 6 av 10 känner sig trygga att gå ut ensam i mörkret. Det är högre än det nationella genomsnittet.

De allra flesta (98,5%) trivs i området där de bor, kvinnor i något högre utsträckning än män. I Piteå är det totalt 70 % som svarar att de i mycket stor, eller ganska stor utsträckning känner gemenskap med människorna i det område de bor, jämfört med det nationella genomsnittet där motsvarande andel är knappt 60 %. 

På frågan ”Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor?” är det 77 % som svarar att man kan lita på de flesta jämfört med 61 % för det nationella genomsnittet. Dessutom är det fler Pitebor som har en åsikt, och därmed färre som väljer att svara vet inte på frågan. Det är också fler pitebor jämfört med det nationella genomsnittet som anger att de har ett mycket stort eller ett ganska stort förtroende för förskolor, grundskolor och äldreomsorg.

Piteandans två sidor

Piteås resultat är i det stora hela positivt i förhållande till det nationella genomsnittet men på frågan om nepotismså skiljer sig pitebornas svar. De svarande tror att nepotismen är mer utbredd i Piteå jämfört med nationella genomsnittet.

Resultatet från Tillitsbarometern tillsammans med resultat från andra undersökningar de senaste åren gör att utredarna frågar sig om svaren visar på den så kallade piteandans två sidor: Å ena sidan finns det en hög lokalsamhällestillit med stor trygghet och trivsel bland piteborna som i hög utsträckning kan rekommendera andra att flytta till Piteå. Å andra sidan kanske inte piteborna är så öppna och transparenta som de själva uppfattar sig vara. Det kan skapa uppfattningar om en hög nepotism, om en svårighet att känna tillhörighet eller en hög grad av innanförskap som är svår att bryta om en inte har de rätta kontakterna.

– En baksida av piteandan är just risken för nepotism och där hamnar vi inte lika bra i undersökningen. Det måste vi motverka genom ökad transparens. På så sätt kan vi utveckla piteandan och det hjälper oss när vi tillsammans ska utveckla och bygga framtidens Piteå, säger Anders Lundkvist.

Under tisdagens seminarium medverkade ett 30-tal inbjudna personer. Efter presentationen av Tillitsbarometern genomfördes en paneldebatt om sjunkande tillit och ökad polarisering av samhället. I debatten deltog Piteås kommunalråd Helena Stenberg och Anders Lundkvist, Bengt Larsson och Sebastian Sandsten från Piteå-Tidningen, Andreas Hansen, Länsförsäkringar och Håkan Johansson, M. Moderator var Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, fil Dr, Piteå kommun.

Har du frågor om Tillitsbarometern?

Kontakta , processledare, kommunledningsförvaltningen, 0911-69 60 00.

Sidan kontrollerad: 2018-04-23 10:31:59