Deltagare i medborgardialogen

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Deltagare i medborgardialogen

Målgrupper

Målgrupperna för dialogen var främst brukare av friytorna inom det avgränsade området. De dialogmetoder som användes var dels en webbaserad enkät riktad till allmänheten samt fokusgruppdialoger. Fokusgrupperna bestod av förskolebarn, nyanlända samt personer med funktionsnedsättningar. Fokusgruppdialogerna genomfördes utomhus genom samtal och vandringar i området.

Avgränsning

Avgränsningen av området delades in i fem mindre områden för att lättare kunna kommunicera om områdena utifrån deras olika karaktär;

  1. Norrstrand
  2. Nolia
  3. Norra hamn-Tages bro
  4. Strömbacka strand-Svartudden
  5. Fjärden/viken

Karta över områden kring Nördfjärden, Piteå

Geografisk avgränsning för grönområdena kring Nördfjärden och som använts i medborgardialogerna.

Sidan kontrollerad: 2020-12-04 11:40:01