Resultat från enkätundersökningen

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Resultat från enkätundersökningen

Totalt deltog 847 personer i enkätundersökningen, varav 60 procent kvinnor, 22 procent var barn och unga (under 20 år) och åtta procent var äldre än 64 år. De flesta respondenter bodde i centrala Piteå och bodde inom 15 minuters promenadavstånd till grönområdena runt viken.

Användning av områdena

Alla fem områden besöktes i hög omfattning och respondenterna värderade områdena mycket högt. Områdena besöktes minst varje vecka under alla fyra årstider. Flitigaste besökarna av området var barn under 13 år och äldre personer.

Vanligaste aktiviteterna som kvinnor och män utövade var att promenera/jogga/springa, skidor/skridskor/sparka, cykla, bada och sola samt avkoppling. Vanligaste aktiviteterna i området i de yngre åldrarna var bada och sola, skateboard/BMX/kickbike/parkour, vara med kompisar, cykla och promenera/jogga/springa. Bland äldre var det vanligast att promenera/jogga/springa, cykla och avkoppling.

”Nära vatten” och ”grön och lummig oas” var det bästa med områdena tyckte både kvinnor och män. För barn och unga var det bästa med områdena ”nära vatten”, ”bra plats för barn att leka på”, ”nära min bostad” samt ”liv och rörelse – man ser och träffar människor”.

De flesta kvinnor och män känner sig trygga i områdena och tycker att områdena är tillgängliga. Kvinnor och barn och unga var de som kände sig minst trygga.

Utveckling av områdena

Totalt sett var det tre utvecklingsområden som var populärast bland respondenterna. Dessa var; fler sittplatser, café/servering samt bättre belysning. Barn och unga tyckte det var mest angeläget för framtiden med fler sittplatser, café/servering samt bättre belysning, mer lekutrustning och regnskydd.

Totalt svarade 53 procent att man inte vill att det byggs hus med lägenheter inom området. Bland barn och unga var det 46 procent som svarade att de inte vill att det byggs och bland äldre var det 69 procent. Om det ska byggas så tyckte respondenterna att det passar bäst att det byggs hus med lägenheter i område 4 (Strömbacka strand).

Anledningarna till att man inte vill att det byggs i området är i första hand, bland båda könen, ”Viktigt grönområde där grönskan ska bevaras”.

Många har i fritext beskrivit att man absolut inte vill att det byggs mer i områdena och att de fina grönområdena inte ska förstöras med byggnader. Respondenterna önskar ha kvar området som den centrala oas det är. De uttrycker också att attraktiviteten i staden skulle försämras om byggnader skulle uppföras och att det är viktigt att platser i Piteå som denna får vara ”allas” på gemensamma ytor – inte bara för dem med mycket pengar.

Sidan kontrollerad: 2020-12-04 11:42:24