Resultat från fokusgruppdialoger

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Resultat från fokusgruppdialoger

Förskolebarn

Totalt deltog 19 förskolebarn från tre förskolor i fokusgruppdialogerna. Förskolorna brukade flitigt besöka områdena, minst en gång i veckan. Många barn berättade att de brukar besöka området med sina familjer på fritiden.

Snöborgen var ett populärt utflyktsmål vintertid. Även skridsko- och sparkåkning är aktiviteter de brukar göra på vintern. På sommaren brukar de vara i utegymmet, bada, spela fotboll, leka i skogen och cykla i skateparken. Skogen är en del av verksamheten och används väldigt mycket, i princip dagligen. Många av barnen önskar att det fanns en lekpark i området. Majoriteten av barnen tycker absolut inte att bostäder ska byggas i området.

Elever som läser svenska för invandrare

Även elva elever som studerar svenska för invandrare deltog i en fokusgruppdialog. Eleverna, deras anhöriga och vänner, använder området mycket både sommar- och vintertid. De aktiviteter som de ägnar sig åt är många, bland annat picknick med familj och vänner, motion och aktiviteter med barnen. Favoritplatserna är trädäcken vid Tages bro, skateparken och badplatsen. Förbättringar i området föreslås kunna vara fler sittbänkar, café eller restaurang och toaletter. Något de önskar hett är att det ska finnas sociala ytor att träffas på över åldersgränser och göra saker tillsammans. Alla tycker att området är fantastiskt som det är. Att det är ett viktigt område för rekreation som ska få finnas kvar som grönområde. De var negativt inställda till att det ska byggs någonstans i området.

Personer med funktionsnedsättning

Åtta personer från funktionsrättsorganisationer deltog i en fokusgruppdialog med fokus på tillgänglighet. Alla brukade vistas i området regelbundet, både sommar och vinter. Det man gör när man vistas i området är att bada, sparka, spela boule, promenera och grilla. De ansåg att området är ett mycket viktigt fritidsområde, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

De förslag till åtgärder som kom fram utifrån tillgänglighet var att sätta räcke på badbrygga och trädäck vid Tages bro, möjlighet till förbokning av sparkar samt förbättringar kring toaletter. Andra förslag för utveckling av området var att inrätta tak- och vindskydd, aktiviteter för de allra yngsta barnen samt att göra det trevligare vid vattnet i Noliaområdet. Gruppen var negativt inställda till ytterligare bebyggelse som alstrar trafik och parkeringsytor till området. Området anses vara ett mycket viktigt rekreationsområde som ger motvikt till stadens intensitet. Friytorna anses komma att behövas för de 800 elever som ska gå i skola i området.

Sidan kontrollerad: 2020-12-04 11:45:23