Sociotopkarta

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Sociotopkarta

Efter medborgardialogen har det tagits fram en sociotopkarta av grönområdena kring Nördfjärden. Kartan beskriver friytorna värderade som livsrum för människor. Den beskriver platsens sociala och kulturella värden utifrån genomförd medborgardialog och observationer i området. Nedan kan ni se sociotopkartan för Nördfjärden.

Sociotopskarta, sociotopsvärden - Strandpromenad Vinteraktiviteter Sommarvattenaktiviteter Badplats Bollspel Aktivitetspark Lekplats Park Socialt nav Pedagogisk läromiljö Naturupplevelse Evenemangsområde Skolundervisning

Bildtext: Översiktlig redovisning av användning och upplevelser i utemiljön kring Nördfjärden. Sociotopvärdena har bedömts utifrån omfattande observationer samt enkätundersökning, vandringar och möten med människor som brukar vistas i området.

Karta över medborgarförslag

Utifrån sociotopkartan och medborgardialogen om områdets framtid har en karta på medborgarnas förslag till utveckling tagits fram. Observera att detta är medborgarnas förslag och inte ett beslut på att detta ska genomföras. Se kartan nedan.

karta över medborgarförslag, Bättre snöröjning Fler sittplatser Bättre belysning Allergivänlig växtlighet Hundlatriner Asfaltering av gångvägar Röjning av vegetation Fler ätbara buskar och träd Fler picknick-/grillplatser Fler sociala ytor Behålla stora, öppna ytor Skräpkorgar Metbryggor Skolskogar Ny lekpark Café/servering Utveckling av strandpromenad Upprustning av loge PIF-träningsanläggning Utveckling av badplats Tillgängliga toaletter Utveckling av aktivitetspark Fler aktivitetsanläggningar Ungdomsgård Mötesplatser Biograf Uterink Tydligare parkering Mysigare miljöer Badbrygga vid Svartudden Upprustning av lekpark

Bildtext: Kartan redovisar översiktligt medborgarnas förslag till utveckling av området. Förslagen har inkommit under enkätundersökning samt under vandringar och möten med människor som brukar vistas i området.

Sidan kontrollerad: 2020-12-08 12:56:55