Adress och öppettider

Piteå kommun, Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå

Telefon: 0911-69 60 00 (växeln)
E-post: 

Besöksadress: Stadsporten, Västergatan 10
Öppettider: 8.00-16.00


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Anmälningsplikt för fler hygienverksamheter från 1 juli

Publicerad 2021-06-28 13:50:00
Kategori Näringsliv
Barberare
Barberare  Foto: Adobe Stock

Anmälningsplikt för fler hygienverksamheter från 1 juli

Den första juli sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Det innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än blodsmitta.

Det rör sig främst om användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta. 

Anmälningsplikten gäller både de som är på gång att starta och de som sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som omfattas av förändringen behöver du anmäla din verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskydd senast första september 2021.

Verksamheter som blir anmälningspliktiga från 1 juli 2021
De företagare som måste anmäla sin verksamhet för att få fortsätta att bedriva den efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar eftersom man exempelvis använder:

  • akupunkturnålar
  • håltagningspistol och piercningverktyg
  • rakkniv mot huden
  • skalpeller
  • andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Det innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta fler typer av stickande eller skärande verktyg som förut inte har bedömts omfattas av anmälningsplikt, eftersom de nu anses kunna innebära risk för blodsmitta eller annan smitta. Tidigare gällde detta endast blodsmitta. Detta enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Sidan kontrollerad: 2021-06-28 10:44:20