KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Näringslivsavdeliningen får förstärkning i och med Inflyttarservice steg 2

Publicerad 2023-05-05 11:07:39
Kategori Näringsliv
Hannah Degerman och Fredrik Blom är nya tillskott på Näringslivsavdelningen
Hannah Degerman och Fredrik Blom är nya tillskott på Näringslivsavdelningen

Näringslivsavdeliningen får förstärkning i och med Inflyttarservice steg 2

Piteå kommun har ett ledningsuppdrag att arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder. Detta uppdrag kopplas till målet att öka befolkningen till 46 000 fram till år 2030 och till 50 000 fram till 2040. Detta anses vara en förutsättning för att kommunen ska kunna ge den service som Piteåborna förväntar sig och har rätt till.

Ett samverkansprojekt mellan Samhällsbyggnad och Näringslivsavdelningen initierades år 2021 för att ta itu med den oroväckande arbetskraftsbristen som råder inte bara i Piteå, utan även i Norrbotten och resten av landet.

Tack vare det goda resultatet beslutade kommunstyrelsen att finansiera Inflyttarservice steg 2 samt att verksamheten skulle tillhöra Näringslivsavdelningen. I och med denna utveckling förstärker därför Hannah Degerman och Fredrik Blom avdelningen sedan 1 maj.

Planen är att de ska fortsätta med det sektorsövergripande samarbetet där näringslivet, fastighetsägare, mäklare, banker, civilsamhälle och utbildningsaktörer arbetar tillsammans med Inflyttarservice för att främja inflyttningen.

Målet är att bidra till en ökad samsyn, där varje part tar ansvar för Piteås kompetensförsörjning och tillväxt tillsammans med övriga parter. Inflyttarservice är ett välbehövligt inslag i det kontinuerliga arbetet mot Piteå kommuns övergripande mål.

Verksamheten har sedan starten identifierat ett antal bärande områden. Här ingår bland annat digitala plattformar, utökade kontaktvägar, utveckling av matchningsverktyg via ett CRM-system, personligt utformade e-tjänster, marknadsföringsstrategier och vikten av det personliga mötet som är ett av teamets största signum. Allt för att kvalitetssäkra inflyttarkedjan och rota inflyttarna med förhoppningen att de till slut axlar rollen som ambassadörer för vår fina stad.

Vi är glada att Hannah och Fredrik förstärker näringslivsavdelningen och ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans.

Sidan kontrollerad: 2023-05-05 11:09:47