KONTAKTA TURISTCENTER

Piteå Turistcenter

Bryggargatan 14
941 63 Piteå

Tel: 0911-933 90 

GPS-position
Lat. 65.32058
Long. 21.47594

Öppet helår
Må-fre kl 13-17


14/6-15/8 2021
Må-fr kl 10-18
Lö-sö kl 10-16

Jävre Turistinformation

Jävrevägen 186
944 94 Jävrebyn

Tel: 0911-933 98
Öppet 14/6-15/8 2021
Övrig tid vid förbokning

Sammanställning av TEM

Publicerad 2021-06-23 13:51:22
Kategori Näringsliv
Sikfors camping
Sikfors camping  Foto: Sara Holm

Sammanställning av TEM

Så kom till slut sammanställningen över nyckeltalen för turismen i Piteå kommun för 2020. Precis som förväntat är statistiken sämre än tidigare år, men det finns ljusglimtar.

Nedan kan du ta del av ett utkast från rapporten.

  • Generellt är det en markant minskning i resultaten för det märkliga året 2020 med pandemin jämfört med 2019. Omsättningen för alla övernattningar, har minskat med cirka 122 miljoner kronor 2020 jämfört med 2019.
  • Det totala antalet kommersiella gästnätter har minskat med cirka 155 000 och omsättningen har minskat med cirka 76 miljoner kronor 2020 jämfört med 2019. (Minskningar har framför allt skett i kategorierna hotell, camping och vandrarhem.
  • Camping är den vanligaste kommersiella övernattningskategorin med nästan en fjärdedel av samtliga kommersiella gästnätter 2020. Antalet gästnätter har dock minskat med cirka 87 000 eller drygt 35 % 2020 jämfört med 2019.
  • Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste boendeformen med 48 % av omsättningen för alla kommersiella övernattningar 2020. Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB år 2020 är 34,5 % (24 % 2019) För hela landet var andelen utländska gästnätter 14,0 % (25,0 % 2019) Den relativt stora andelen utländska gästnätter 2020 beror i huvudsak på polska gästnätter enligt SCB.
  • Dagsbesöken svarar för cirka 2 % (drygt 16 % 2019) av den totala turismomsättningen 2020. Antalet beräknade dagsbesök har minskat med cirka 260 000 eller mer än 90 % och det har inneburit en omsättningsminskning med cirka 96 miljoner kronor 2020 jämfört med 2019.

Sidan kontrollerad: 2021-06-23 13:53:30