KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Tack för era idéer och tankar om framtiden Piteå - Vision 2050

Publicerad 2023-11-29 13:50:08
Kategori
Strömbackaelevernas åsikter är viktiga
Strömbackaelevernas åsikter är viktiga  Foto: Karolina Lundström

Tack för era idéer och tankar om framtiden Piteå - Vision 2050

Visst, år 2050 känns väldigt långt fram. Men när det gäller stadsplanering och samhällsutveckling är det viktigt att ha en tydlig bild av det samhälle vi vill ha i framtiden. Ju tydligare målbild, desto lättare att hamna rätt. Det är bakgrunden till arbetet med att ta fram en gemensam vision för Piteå 2050. Under oktober har bland annat företag, politiker, unga och allmänheten fått lämna synpunkter. Tusen tack till de totalt runt 300 Strömbackaelever som har bidragit.

Unga är en prioriterad målgrupp när Piteå kommun går ut i dialoger om olika saker som handlar om utveckling av Piteå. Man brukar säga att framtiden tillhör de unga och vi håller med!

Arbetet med Vision 2050 handlar om att skapa en bild av det Piteå vi vill sträva efter, ett Piteå som vi vill lämna till nästa generation. Därför är det glädjande att vi fått in cirka 400 unga röster om framtiden från Strömbackas elever. 175 deltog i dialogen om Vision 2050 under hösten och cirka 120 deltog i undersökningen Unga tycker 2022, som även den blir ett underlag i fortsatt arbete mot Vision 2050.

- Vi jobbar på många olika sätt för att få unga att engagera sig. Deras röster är värdefulla och ger oss viktig information om deras framtidsvisioner, synsätt, prioriteringar och värderingar, säger Anette Christoffersson, utvecklingsstrateg på kommunledningsförvaltningen som ansvarat för dialogen.

Så här tycker Strömbackaeleverna

Gymnasieelevernas åsikter i dialogerna ger en bred bild av deras önskemål och behov. Här är en summering av de huvudsakliga punkterna:

  • Fritids- och idrottsfaciliteter: eleverna betonar behovet av mer fritidsgårdar för åldersgruppen 15 och uppåt. De önskar också bättre idrottsanläggningar, inklusive ishall, stor fotbollsarena, fotbollsgymnasium, varm fotbollshall, simhall för tävlingar, boxningsklubb, och ridhus.
  • Utbildning och aktiviteter: det finns intresse för fler utbildningsmöjligheter, exempelvis inom frisörbranschen. Eleverna efterfrågar mer aktiviteter i byarna, mötesplatser, och evenemang för ungdomar, såsom nattklubb för yngre utan alkohol, musik- och dansskolan, och balkongprojektet (evenemang för unga av unga).
  • Kollektivtrafik och infrastruktur: eleverna föreslår förbättringar inom kollektivtrafiken, som fler bussar till landsbygden och gratis busstransporter för ungdomar. De påpekar även behovet av säkrare vägar för mopeder.
  • Faciliteter och infrastruktur: förslag inkluderar fler allmänna grillplatser och sittplatser i offentliga utrymmen, lokaler för större konserter, samt ett område för snöskoterbana.
  • Handel och nöjen: eleverna önskar fler butiker som Gina Tricot och Lager 157, och möjligheten att handla second hand i centrum.
  • Säkerhet och trygghet: det finns önskemål om en tryggare miljö med mindre kriminalitet och drogproblem, fler poliser, och säkrare skolor och förskolor.
  • Övriga önskemål: andra önskemål inkluderar bättre skolmat, jobbmöjligheter, utomhusaktiviteter, lekplatser, och en ungdomsgård.

- Nu går arbetet vidare och i mars ska ett beslut tas om Vision 2050 och strategier hur vi ska ta oss dit. Förhoppningen är att vi alla kan enas om visionen och hjälpas åt att se till så den blir verklighet, säger Christer Lindström, projektledare för visionsarbetet.

Sidan kontrollerad: 2023-11-29 13:50:08