Kommunal anslagstavla

På kommunens anslagstavla meddelas när protokoll från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och nämnd är kontrollerat och undertecknat (justerat). Publiceringen av tidpunkten för justering av protokollet är avgörande för hur länge ett beslut kan överklagas.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2023-06-07 -> 2023-07-07


Onsdag 7 juni 2023

Kommunstyrelse


Tid: 2023-06-07 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadsporten


Tisdag 13 juni 2023

Kultur- och fritidsnämnden


Tid: 2023-06-13 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Meddelas senare


Torsdag 15 juni 2023

Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2023-06-15 09:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadsporten, Gläntan


Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2023-06-15 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fasanen, stadshuset


Onsdag 21 juni 2023

Sammanträde Socialnämnden


Tid: 2023-06-21 08:30 - 17:00

Ämne: Socialnämnden sammanträder enligt plan

Plats: Storstrand kursgård, Öjebyn


Måndag 26 juni 2023

Kommunfullmäktige


Tid: 2023-06-26 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: "Nya Hemlunda" Kulturflygeln Christinasalen, Olof Palmes Gata 2


Tisdag 27 juni 2023

Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2023-06-27 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadsporten, Gläntan


Onsdag 28 juni 2023

Barn-och utbildningsnämnden


Tid: 2023-06-28 08:30 - 17:00

Ämne: Barn- och utbildningsförvaltningen håller sammanträde

Plats: meddelas senare