Kommunal anslagstavla

Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2020-01-20 -> 2020-02-19


Måndag 20 januari 2020

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2020-01-20 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Kost- och servicenämnden


Tid: 2020-01-20 13:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sammanträdesrum Backa, stadshuset


Tisdag 21 januari 2020

Kultur- och fritidsnämnden


Tid: 2020-01-21 09:30 - 17:00

Ämne: Årsredovisning/bokslut

Plats: Lokal Norrmalm, Nolia city konferens


Onsdag 19 februari 2020

Socialnämnden


Tid: 2020-02-19 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset