Kommunal anslagstavla


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2020-02-19 -> 2020-03-20


Onsdag 19 februari 2020

Socialnämnden


Tid: 2020-02-19 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset


Torsdag 20 februari 2020

Överförmyndarnämnd i samverkan


Tid: 2020-02-20 09:00 - 13:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset


Onsdag 26 februari 2020

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2020-02-26 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Torsdag 27 februari 2020

Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2020-02-27 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadsporten


Tisdag 10 mars 2020

Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2020-03-10 09:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadsporten


Kultur- och fritidsnämnden


Tid: 2020-03-10 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Lokal Norrmalm, Nolia city konferens


Torsdag 19 mars 2020

Överförmyndarnämnd i samverkan


Tid: 2020-03-19 09:00 - 13:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset Piteå