Kommunal anslagstavla

Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2021-01-15 -> 2021-02-14


Måndag 18 januari 2021

Socialnämnden


Tid: 2021-01-18 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen, stadshuset


Tisdag 19 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden


Tid: 2021-01-19 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde Årsredovisning/Bokslut

Plats:


Kost- och servicenämnden


Tid: 2021-01-19 13:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Backa, stadshuset


Onsdag 20 januari 2021

Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2021-01-20 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: AU-rummet, stadshuset