Kommunal anslagstavla


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2020-05-27 -> 2020-06-26


Onsdag 27 maj 2020

Socialnämnden


Tid: 2020-05-27 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset


Torsdag 28 maj 2020

Överförmyndarnämnd i samverkan


Tid: 2020-05-28 09:00 - 13:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fyrkanten, Stadshuset Piteå


Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2020-05-28 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset


Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2020-05-28 10:00 - 12:30

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen, stadshuset


Måndag 8 juni 2020

Kommunstyrelsen


Tid: 2020-06-08 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Måndag 15 juni 2020

Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2020-06-15 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sammanträdesrum Backa, stadshuset


Tisdag 16 juni 2020

Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2020-06-16 09:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadsporten


Kost- och servicenämnden


Tid: 2020-06-16 13:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sammanträdesrum Backa, stadshuset


Onsdag 17 juni 2020

Socialnämnden


Tid: 2020-06-17 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset


Måndag 22 juni 2020

Kommunfullmäktige


Tid: 2020-06-22 13:00 - 18:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen, stadshuset


Onsdag 24 juni 2020

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2020-06-24 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Torsdag 25 juni 2020

Överförmyndarnämnd i samverkan


Tid: 2020-06-25 09:00 - 13:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fyrkanten, Stadshuset Piteå


Samahällsbyggnadsnämnden


Tid: 2020-06-25 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadsporten