Kommunal anslagstavla

På kommunens anslagstavla meddelas när protokoll från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och nämnd är kontrollerat och undertecknat (justerat). Publiceringen av tidpunkten för justering av protokollet är avgörande för hur länge ett beslut kan överklagas.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2023-02-04 -> 2023-03-06


Måndag 13 februari 2023

Kommunfullmäktige


Tid: 2023-02-13 13:00 - 18:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Christinasalen, Olof Palmes Gata 2


Tisdag 21 februari 2023

Barn-och utbildningsnämnden


Tid: 2023-02-21 08:30 - 17:00

Ämne: Barn- och utbildningsförvaltningen håller sammanträde

Plats: Framnäs folkhögskola, Lilla salongen


Onsdag 22 februari 2023

Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2023-02-22 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadsporten, Gläntan


Torsdag 23 februari 2023

Sammanträde Socialnämnden


Tid: 2023-02-23 08:30 - 17:00

Ämne: Socialnämnden sammanträder enligt plan

Plats: Storstrand kursgård, Öjebyn


Tisdag 28 februari 2023

Kultur- och fritidsnämnden


Tid: 2023-02-28 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Studio Acusticum


Onsdag 1 mars 2023

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå


Tid: 2023-03-01 13:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fasanen/digitalt


Torsdag 2 mars 2023

Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2023-03-02 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fasanen, stadshuset


Måndag 6 mars 2023

Kommunstyrelse


Tid: 2023-03-06 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadsporten