Kommunal anslagstavla

Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2018-01-22 -> 2018-02-21


Måndag 22 januari 2018

Kommunstyrelsen


Tid: 2018-01-22 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset


Onsdag 14 februari 2018

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2018-02-14 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen


Fredag 16 februari 2018

Överförmyndarnämnden


Tid: 2018-02-16 09:00 - 14:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Fyrkanten


Måndag 19 februari 2018

Kommunfullmäktige


Tid: 2018-02-19 13:00 - 18:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen, Stadshuset


Onsdag 21 februari 2018

Socialnämnden


Tid: 2018-02-21 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen