Kommunal anslagstavla


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2018-08-21 -> 2018-09-20


Tisdag 21 augusti 2018

Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2018-08-21 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum AU-rummet


Torsdag 23 augusti 2018

Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2018-08-23 09:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, Ovalen


Fredag 24 augusti 2018

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2018-08-24 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen


Överförmyndarnämnden


Tid: 2018-08-24 09:00 - 14:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Fyrkanten


Måndag 27 augusti 2018

Kommunstyrelsen


Tid: 2018-08-27 13:00 - 18:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset


Onsdag 5 september 2018

Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2018-09-05 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, Ovalen


Torsdag 6 september 2018

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2018-09-06 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen


Fredag 7 september 2018

Socialnämnden


Tid: 2018-09-07 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Lokal - inte klart


Överförmyndarnämnden


Tid: 2018-09-07 09:00 - 14:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Fyrkanten


Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2018-09-07 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Backa