Kommunal anslagstavla
Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2020-09-23 -> 2020-10-23


Onsdag 30 september 2020

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2020-09-30 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen, stadshuset


Måndag 5 oktober 2020

Kommunstyrelsen


Tid: 2020-10-05 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Tisdag 13 oktober 2020

Kultur- och fritidsnämnden


Tid: 2020-10-13 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen, stadshuset


Onsdag 14 oktober 2020

Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2020-10-14 09:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadsporten


Torsdag 15 oktober 2020

Överförmyndarnämnd i samverkan


Tid: 2020-10-15 09:00 - 13:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fyrkanten, Stadshuset Piteå


Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2020-10-15 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sammanträdesrum Backa, stadshuset


Torsdag 22 oktober 2020

Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2020-10-22 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadshuset