Kommunal anslagstavla

Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2020-08-14 -> 2020-09-13


Torsdag 20 augusti 2020

Överförmyndarnämnd i samverkan


Tid: 2020-08-20 09:00 - 13:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fyrkanten, Stadshuset Piteå


Måndag 24 augusti 2020

Kommunstyrelsen


Tid: 2020-08-24 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Torsdag 3 september 2020

Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2020-09-03 09:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadsporten


Måndag 7 september 2020

Kost- och servicenämnden


Tid: 2020-09-07 13:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sammanträdesrum Ovalen, stadshuset


Tisdag 8 september 2020

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2020-09-08 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Kultur- och fritidsnämnden


Tid: 2020-09-08 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Lokal Norrmalm, Nolia city konferens


Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2020-09-08 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadsporten


Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2020-09-08 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sammanträdesrum Backa, stadshuset


Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn


Tid: 2020-09-08 15:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset Piteå/digitalt sammanträde


Torsdag 10 september 2020

Överförmyndarnämnd i samverkan


Tid: 2020-09-10 09:00 - 13:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fyrkanten, Stadshuset Piteå