Kommunal anslagstavla

Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2019-08-17 -> 2019-09-16


Måndag 26 augusti 2019

Kommunstyrelsen


Tid: 2019-08-26 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset


Torsdag 5 september 2019

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2019-09-05 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Överförmyndarnämnd i samverkan


Tid: 2019-09-05 09:00 - 15:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fasanen, Stadshuset


Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2019-09-05 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fyrkanten, Stadshuset


Fredag 6 september 2019

Socialnämnden


Tid: 2019-09-06 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Kost- och servicenämnden


Tid: 2019-09-06 10:00 - 14:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Grans naturbruksgymnasium (Obs! ändrad lokal och tidigarelagd mötesstart)


Måndag 9 september 2019

Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2019-09-09 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Grans naturbruksgymnasium (Obs! ändrad lokal)


Tisdag 10 september 2019

Kultur- och fritidsnämnden


Tid: 2019-09-10 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Nolia city konferens, lokal Norrmalm


Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2019-09-10 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset