Kommunal anslagstavla

På kommunens anslagstavla meddelas när protokoll från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och nämnd är kontrollerat och undertecknat (justerat). Publiceringen av tidpunkten för justering av protokollet är avgörande för hur länge ett beslut kan överklagas.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2024-07-14 -> 2024-08-13


Onsdag 24 juli 2024

Socialnämnden


Tid: 2024-07-24 08:30 - 12:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Vargön, Stadshuset