Kommunal anslagstavla


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2021-10-26 -> 2021-11-25


Onsdag 27 oktober 2021

Socialnämnden


Tid: 2021-10-27 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen


Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2021-10-27 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadsporten och/eller distans via Zoom


Måndag 1 november 2021

Kommunfullmäktige


Tid: 2021-11-01 13:00 - 18:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen stadshuset


Tisdag 2 november 2021

Kommunstyrelsen


Tid: 2021-11-02 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen stadshuset


Onsdag 3 november 2021

Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2021-11-03 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Torsdag 4 november 2021

Kost- och servicenämnden


Tid: 2021-11-04 13:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Måndag 22 november 2021

Kommunstyrelsen


Tid: 2021-11-22 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen stadshuset


Onsdag 24 november 2021

Socialnämnden


Tid: 2021-11-24 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen


Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2021-11-24 09:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadsporten och/eller distans via Zoom


Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn


Tid: 2021-11-24 10:00 - 12:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Distansmöte