Kommunal anslagstavla


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2020-03-29 -> 2020-04-28


Fredag 3 april 2020

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2020-04-03 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Måndag 6 april 2020

Kommunstyrelsen


Tid: 2020-04-06 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Onsdag 22 april 2020

Socialnämnden


Tid: 2020-04-22 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2020-04-22 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: AU-rummet, stadshuset


Torsdag 23 april 2020

Överförmyndarnämnd i samverkan


Tid: 2020-04-23 09:00 - 13:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fyrkanten, Stadshuset Piteå


Kost- och servicenämnden


Tid: 2020-04-23 13:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sammanträdesrum Backa, stadshuset


Måndag 27 april 2020

Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2020-04-27 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadsporten


Tisdag 28 april 2020

Kultur- och fritidsnämnden


Tid: 2020-04-28 09:30 - 17:00

Ämne: Budget/VEP

Plats: Lokal Norrmalm, Nolia city konferens


Kommunstyrelsen


Tid: 2020-04-28 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset