Kommunal anslagstavla

På kommunens anslagstavla meddelas när protokoll från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och nämnd är kontrollerat och undertecknat (justerat). Publiceringen av tidpunkten för justering av protokollet är avgörande för hur länge ett beslut kan överklagas.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2023-09-28 -> 2023-10-28


Måndag 9 oktober 2023

Kommunstyrelse


Tid: 2023-10-09 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ängen, Acusticum


Tisdag 10 oktober 2023

Kultur- och fritidsnämnden


Tid: 2023-10-10 10:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: "Nya Hemlunda" Kulturflygeln


Onsdag 11 oktober 2023

Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2023-10-11 09:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadsporten, Gläntan


Onsdag 25 oktober 2023

Barn-och utbildningsnämnden


Tid: 2023-10-25 08:30 - 17:00

Ämne: Barn- och utbildningsförvaltningen håller sammanträde

Plats: meddelas senare


Sammanträde Socialnämnden


Tid: 2023-10-25 08:30 - 17:00

Ämne: Socialnämnden sammanträder enligt plan

Plats: Storstrand kursgård, Öjebyn


Torsdag 26 oktober 2023

Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2023-10-26 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadsporten, Gläntan