Kommunal anslagstavla


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2022-05-18 -> 2022-06-17


Onsdag 25 maj 2022

Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2022-05-25 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Distansmöte eller Gläntan, Stadsporten


Måndag 30 maj 2022

Kommunfullmäktige


Tid: 2022-05-30 13:00 - 18:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen, Stadshuset


Tisdag 7 juni 2022

Kommunstyrelsen


Tid: 2022-06-07 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset


Onsdag 15 juni 2022

Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2022-06-15 09:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Distansmöte eller Gläntan, Stadsporten


Torsdag 16 juni 2022

Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2022-06-16 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: AU-rummet, stadshuset