Kommunal anslagstavla


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2019-02-16 -> 2019-03-18


Måndag 18 februari 2019

Kommunfullmäktige


Tid: 2019-02-18 13:00 - 18:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen, Stadshuset


Onsdag 27 februari 2019

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2019-02-27 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Socialnämnden


Tid: 2019-02-27 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Lokal ännu inte klar


Måndag 4 mars 2019

Kommunstyrelsen


Tid: 2019-03-04 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset


Tisdag 5 mars 2019

Kultur- och fritidsnämnden


Tid: 2019-03-05 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Nolia city konferens, lokal Norrmalm


Onsdag 13 mars 2019

Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2019-03-13 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Backa, stadshuset


Måndag 18 mars 2019

Kommunfullmäktige


Tid: 2019-03-18 13:00 - 18:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen, Stadshuset