Kommunal anslagstavla


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2018-10-23 -> 2018-11-22


Torsdag 1 november 2018

Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2018-11-01 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, Ovalen


Måndag 5 november 2018

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2018-11-05 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen


Tisdag 6 november 2018

Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2018-11-06 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum AU-rummet


Torsdag 8 november 2018

Kommunstyrelsen


Tid: 2018-11-08 13:00 - 18:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, Stadshuset


Fredag 9 november 2018

Överförmyndarnämnden


Tid: 2018-11-09 09:00 - 14:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Fyrkanten


Onsdag 21 november 2018

Socialnämnden


Tid: 2018-11-21 08:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Lokal - inte klart


Samhällsbyggnadsnämnden


Tid: 2018-11-21 09:30 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset, Ovalen