Kommunal anslagstavla


Kommande Sammanträden

Kalenderhändelser för perioden 2020-10-26 -> 2020-11-25


Måndag 26 oktober 2020

Kommunfullmäktige


Tid: 2020-10-26 13:00 - 2020-03-20 18:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen, stadshuset


Måndag 2 november 2020

Kommunstyrelsen


Tid: 2020-11-02 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Tisdag 3 november 2020

Kost- och servicenämnden


Tid: 2020-11-03 13:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sammanträdesrum Backa, stadshuset


Torsdag 5 november 2020

Barn- och utbildningsnämnden


Tid: 2020-11-05 08:30 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sessionssalen, stadshuset


Fastighets- och servicenämnden


Tid: 2020-11-05 10:00 - 16:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Sammanträdesrum Backa, stadshuset


Torsdag 12 november 2020

Överförmyndarnämnd i samverkan


Tid: 2020-11-12 09:00 - 13:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Fyrkanten, Stadshuset Piteå


Måndag 23 november 2020

Kommunstyrelsen


Tid: 2020-11-23 13:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Ovalen, stadshuset


Onsdag 25 november 2020

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn


Tid: 2020-11-25 09:00 - 12:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Stadshuset Piteå/digitalt sammanträde


Miljö- och tillsynsnämnden


Tid: 2020-11-25 09:00 - 17:00

Ämne: Sammanträde

Plats: Gläntan, Stadsporten