Kontakt

Maria Sidenmark, planhandläggare
Telefon 0911-69 64 04
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Inbjudan till granskning: förslag till detaljplan för del av Stadsön 2:1, Rådhustorget

Publicerad 2019-12-02 11:26:57
Kategori Invånare, Kommun och politik
Planområdet omfattar Rådhustorget och byggnader i direkt anslutning till torget.
Planområdet omfattar Rådhustorget och byggnader i direkt anslutning till torget.  Foto: Piteå kommun

Inbjudan till granskning: förslag till detaljplan för del av Stadsön 2:1, Rådhustorget

Ett förslag till detaljplan för del av Stadsön 2:1, Rådhustorget är under granskning. Planens syfte är att säkerställa ytan som torg, möjliggöra gatuomläggning samt skydda kulturmiljön i de befintliga äldre byggnaderna i direkt anslutning till torget. Granskning pågår från 3 – 24 december.

Sidan kontrollerad: 2019-12-02 11:28:14