Kontakt

Maria Sidenmark, planhandläggare
Telefon 0911-69 64 04
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan för Rådhustorget, del av fastigheten Stadsön 2:1

Publicerad 2018-11-26 07:52:40
Kategori Invånare, Kommun och politik
Planområdet omfattar Rådhustorget och byggnader i direkt anslutning till torget.
Planområdet omfattar Rådhustorget och byggnader i direkt anslutning till torget.  Foto: Piteå kommun

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan för Rådhustorget, del av fastigheten Stadsön 2:1

Ett förslag till detaljplan för Rådhustorget, del av Stadsön 2:1, är under upprättande. Planens syfte är att säkerställa ytan som torg, möjliggöra gatuomläggning samt skydda kulturmiljön i de befintliga äldre byggnaderna i direkt anslutning till torget. Samrådet pågår från 26 november – 17 december.

Sidan kontrollerad: 2018-11-26 07:53:51