Stadsutveckling öster

 

Piteå växer. Nu pågår ett intensivt arbete med att utvidga Piteå österut, med ett helt nytt bostadsområde. Det nya området ligger nära såväl stadskärnan som naturen.

I översiktsplan 2030 pekas området öster om stadskärnan ut som ett lämpligt område för bebyggelse. Närheten till stadskärnan och rekreationsområden ger området attraktionskraft. När området är färdigbyggt år 2030 kommer det att ge plats åt cirka 600 bostäder för cirka 1000-1400 invånare.

Redan nu finns ett villakvarter, Strömnäsbacken, och en ny förskola på området.

Just nu

Just nu pågår detaljplanearbetet för Strömnäsbacken, etapp 2 och Pitholmshöjden. Bygget av det nya demensboendet Skogsgården pågår. Beräknad inflytt 2024-2025.

Förväntad byggstart för Strömnäsbacken, etapp 2 samt Svartuddsvägen är 2024. Pitholmshöjden förväntas byggas i tre etapper. Etapp 1 start 2024, etapp 2 start 2025 och etapp 3 start 2026.