Näringsliv

  • BioBase

    Välkommen till konferensen BIOBASE den 23 november

    På konferensen BIOBASE ges exempel på lyckade lösningar där lokala resurser blir till nya, värdefulla produkter. Bland talarna finner vi Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, Steven Stoffer, hållbarhetschef på Smurfit Kappa och Christofer Fjellner, Europaparlamentariker. BioBase

  • Läs mer om kommunens erbjudande för företag och näringsliv

    Piteå utvecklas

    Vi erbjuder kvalificerad och kostnadsfri service till företag som vill etablera sig och växa i Piteå och vi brinner för uppdraget att erbjuda ett bra stöd till befintliga och nya företag som bidrar till ett livskraftigt näringsliv i Piteå. Läs mer om kommunens erbjudande för företag och näringsliv

Vill du ha ett företagsbesök?
Medborgarservice

Näringslivskalender

Tillfälligt fel

Uppdateringen av kalendern misslyckades.