Näringslivskalender

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Näringslivskalender

Onsdag 30 juni

webb-bild
Anmäl dig nu! Vi startar så fort vi har tillräckligt många deltagare. I en skuggstyrelse hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar och kan lära av varandra inför olika vägval. Gruppen sätts samman av företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer. Trä ...
OnsPlats meddelas senare
Lägg i kalender2021-06-302021-06-30Europe/StockholmVD-grupp Skuggstyrelse - startar våren 2021Anmäl dig nu! Vi startar så fort vi har tillräckligt många deltagare. I en skuggstyrelse hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar och kan lära av varandra inför olika vägval. Gruppen sätts samman av företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer. Träffarna sker på varandras företag och under Almi-rådgivarens vägledning ges stort utrymme till att diskutera möjligheter och utmaningar med andra deltagare. Syftet är att ge stöd för att organisera tillväxten och för att undvika fällor på tillväxtresan. Inspiration, stöd och verktyg för att leda ett företag i tillväxt är viktiga komponener under träffarna. Deltagarna ges bättre insikt om tillväxtarbete och har påbörjat arbetet med att förverkliga företagets tillväxtplaner. Exempel på teman på de olika träffarna är; ägare och styrelsefrågor, ledarskap, styrning, affärsmodell, internationalisering, lönsamhet och ekonomistyrning. Huvudfokus är på handling - att definiera mål och att identifiera de största utmaningar för att nå målen och att börja arbeta med åtgärder för att nå målen. Det är begränsat antal platser så anmäl ditt intresse så snart du kan via anmälningsknappen nedan. För att vi ska kunna skapa en optimal grupp intervjuar vi alla sökande och fattar därefter beslut om deltagande. Se inbjudan samt utförligare presentation under Dokument!   Anmäl dig här senast 29/6Plats meddelas senareContact

Onsdag 25 augusti

Jordiga händer - Öjeby lantbruksmässa
Dags att boka in datumen för Öjeby lantbruksmässa, hoppas vi ses på ett eller annat sätt! Tema: Protein Öjeby lantbruksmässa är en aktivitet inom projekt Gröna Näringar som finansieras av Region Norrbotten och Piteå kommun. Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Hushållnin ...
Ons, TorÖjebyn Agropark
Lägg i kalender2021-08-252021-08-26Europe/StockholmÖjeby lantbruksmässaDags att boka in datumen för Öjeby lantbruksmässa, hoppas vi ses på ett eller annat sätt! Tema: Protein Öjeby lantbruksmässa är en aktivitet inom projekt Gröna Näringar som finansieras av Region Norrbotten och Piteå kommun. Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Hushållningssällskapet är medarrangörer till mässan.  Öjebyn AgroparkContactgronanaringar@pitea.se

Torsdag 26 augusti

Jordiga händer - Öjeby lantbruksmässa
Dags att boka in datumen för Öjeby lantbruksmässa, hoppas vi ses på ett eller annat sätt! Tema: Protein Öjeby lantbruksmässa är en aktivitet inom projekt Gröna Näringar som finansieras av Region Norrbotten och Piteå kommun. Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Hushållnin ...
Ons, TorÖjebyn Agropark
Lägg i kalender2021-08-252021-08-26Europe/StockholmÖjeby lantbruksmässaDags att boka in datumen för Öjeby lantbruksmässa, hoppas vi ses på ett eller annat sätt! Tema: Protein Öjeby lantbruksmässa är en aktivitet inom projekt Gröna Näringar som finansieras av Region Norrbotten och Piteå kommun. Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Hushållningssällskapet är medarrangörer till mässan.  Öjebyn AgroparkContactgronanaringar@pitea.se

Tisdag 7 september

Uppstart Sverige
Sverige och världen kämpar fortfarande med en pandemi som orsakat så mycket skada. Samtidigt behöver vi planera och fatta beslut för framtiden. Di-gruppen presenterar årets största digitala mötesplats för beslutsfattare i näringsliv, politik, offentlig sektor och organisationer. Vi har skapat e ...
TisDigitalt
Lägg i kalender2021-09-072021-09-07Europe/StockholmDigital tvådagarskonferens - Uppstart Sverige 7-8/9Sverige och världen kämpar fortfarande med en pandemi som orsakat så mycket skada. Samtidigt behöver vi planera och fatta beslut för framtiden. Di-gruppen presenterar årets största digitala mötesplats för beslutsfattare i näringsliv, politik, offentlig sektor och organisationer. Vi har skapat en samlingsplats där beslutsfattare kan diskutera och nå samsyn i de avgörande framtidsfrågorna för Sverige och gemensamt sätta upp mål för det kommande året.   Talare och program presenteras inom kort .Anmäl dig kostnadsfritt härDigitaltContactjenny.elmqvist@bonniernews.se

Torsdag 11 november

Horisont och himmel
En temadag om friluftsliv och natur- och kulturmiljö på land och i vatten i Bottenviken. Vi vill bjuda in er som arbetar i våra kustkommuner för att berätta om Länsstyrelsens arbete i Bottenvikens kust och hav. Vi vill också ge möjlighet till att ställa frågor om och diskutera natur- och kultur ...
tor09:30 - 16:00Stationsgatan 5 Luleå
Lägg i kalender2021-11-11 09:302021-11-11 16:00Europe/StockholmSave the date - Temadag BottenvikenEn temadag om friluftsliv och natur- och kulturmiljö på land och i vatten i Bottenviken. Vi vill bjuda in er som arbetar i våra kustkommuner för att berätta om Länsstyrelsens arbete i Bottenvikens kust och hav. Vi vill också ge möjlighet till att ställa frågor om och diskutera natur- och kulturskydd, tillståndet i miljön, vattenverksamhet och friluftsliv i området. Syftet är att öka kunskapen om Bottenviken och få till en ännu bättre samverkan mellan er i kustkommunerna och Länsstyrelsen i frågor som rör Bottenviken. Förutom en översikt av Länsstyrelsens verksamhet i Bottenviken och fakta kring miljö, natur och kulturmiljöer kommer dagen även att bjuda på detta: Tillstånd och anmälningar av vattenverksamhet Dispenser och tillstånd i skyddade områden Strategier och riktlinjer för skydd av värdefull natur i skärgården Friluftsliv och stöd till lokala naturvårdssatsningar Detaljerat program för dagen samt anvisningar för anmälan kommer under 2021. Dagen är kostnadsfri. På grund av osäkerheterna kring covid-19 situationen kan dagen behöva flyttas till annat datum eller ändras till en digital sammankomst. Vi återkommer med information om så blir fallet. Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län genom Interreg Nord projektet SeaCOMBO tillsammans med Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.Stationsgatan 5 LuleåContact

Tisdag 16 november

Handelsrådet
Direktsänd dag med handel i fokus. Håll utkik på webbsidan om uppdateringar och kring deltagare och programpunkter. Väl mött!  Handelsrådets övergripande syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådets verksamhet spänner över flera ...
TisDirektsändning - Anmälan öppnar under våren
Lägg i kalender2021-11-162021-11-16Europe/StockholmDigitalt: Handelsrådets dagDirektsänd dag med handel i fokus. Håll utkik på webbsidan om uppdateringar och kring deltagare och programpunkter. Väl mött!  Handelsrådets övergripande syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådets verksamhet spänner över flera verksamhetsområden vilka alla bidrar till att utveckla handelsnäringen, dess företag och anställda.Direktsändning - Anmälan öppnar under vårenContactinfo@handelsradet.se

Sidan kontrollerad: 2021-02-24 15:44:51