Upphandling

Inköp

Inköpschef
0911-69 60 98

Upphandlare
,  0911-69 60 75
,  0911-69 61 34
, 0911-69 70 12
,  0911-69 60 81
,  0911-69 61 18

Inköpscontroller
,  0911-69 70 11


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Furunäsets företagsby, Belonasvängen 2B
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post
 

Kontaktpersoner

Näringslivschef
 0911-69 60 32

Näringslivsutvecklare
, 0911-69 60 20

Näringslivsutvecklare
, 0911-69 70 26

Näringlivsutvecklare
, 0911-69 70 44

Näringslivsutvecklare,
, 0911-69 70 88 

Näringslivsutvecklare
, 0911-69 69 84

Näringslivsutvecklare
 0911-69 70 83

Turistcenteransvarig
, 0911-933 92

Upphandling

Piteå kommun köper varor och tjänster för ca 900 miljoner kronor per år. All upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Sidan kontrollerad: 2019-01-08 14:25:34