Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Nya cykelparkeringar i anslutning till Rådhustorget

Nyheter04 Jul 2022 14:27:28

Nu är det möjligt för att parkera och låsa fast sin cykel på ett tryggt och säkert sätt i anslutning till Rådhustorget. 120 stycken nya cykelparkeringar finns nu på Storgatan ner mot Badhusparken. Vi hoppas nu att flera kommer välja att ta cykeln in till centrala Piteå.

Ny visselblåsarfunktion för Piteå kommuns anställda

Nyheter01 Jul 2022 11:49:36

Från och med idag är det lätt för kommunens anställda att rapportera även anonymt om de misstänker att det förekommer oegentligheter bland chefer, nyckelpersoner eller förtroendevalda som är av allmänt intresse. Den nya funktionen för Piteå kommuns medarbetare lanseras 1 juli.

Glass, vattenmelon och kyld tilluft ger svalka på äldreboenden

Nyheter01 Jul 2022 09:04:12

Det är varmt i Piteå och kommunens personal har laddat upp med glass, vattenmelon och ostkrokar till de äldre som bor på särskilt boende. Kyld tilluft har installerats i fyra hus och fungerar bra, portabel AC och fläktar sätts i de lägenheter som är som varmast. Personalen gör ett fantastiskt jobb för att underlätta i värmen och just nu rapporteras alla äldre må bra.

Inbjudan till samråd: Åtgärdsprogram för förbättrad luftkvalitet i centrala Piteå

Nyheter30 Jun 2022 15:00:00

Vid mätningar av luftkvaliteten i centrala Piteå har för höga halter av vissa miljöföroreningar uppmärksammats. Piteå kommun har utformat förslag till åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet och på sikt klara gällande gränsvärden. Nu pågår ett samråd som ger dig möjlighet att ta del av och tycka till om förslag till åtgärdsprogram. Dialogen pågår till 1 september 2022.

Oberoende utredning riktar skarp kritik mot parkchefens agerande

Pressmeddelande28 Jun 2022 09:09:00

KPMG har på uppdrag av Piteå kommun genomfört en oberoende utredning med anledning av uppgifter om att parkchefen nyttjat kommunens resurser för egen vinning. Uppdraget var att utreda om uppgifterna som framkommit stämmer, vilken typ av brott som kan föreligga, övriga oegentligheter, om förtroendeskada uppstått samt ge rekommendationer för vidare hantering.

Stort medieintresse och stark turistekonomisk omsättning för SMveckan Piteå

Pressmeddelande27 Jun 2022 16:00:00

Utvärderingen av SMveckan i Piteå är klar och analysen visar på ett stort intresse från media och en stark turistekonomisk omsättning för evenemanget. Det gäller även tittarsiffrorna från sändningar i SVT som låg på en rekordhög nivå.

Socialtjänsten gör anmälan enligt Lex Sarah till IVO ber föräldrar om ursäkt

Pressmeddelande27 Jun 2022 14:28:15

Socialtjänsten i Piteå kommun har gjort fel i antalet beviljade timmar för personlig assistans. Det räknas som ett allvarligt missförhållande där den personliga assistansen inte kunnat utföras rätt. Ansvaret har fallit på vårdnadshavare utanför ramen för föräldraansvaret och det har det inte funnits rättslig grund för. Socialtjänsten ber nu föräldrarna om ursäkt och anmäler sig själv till IVO.

Kulturhistoria möter innovation i nya sittbänkar på Rådhustorget

Nyheter23 Jun 2022 13:00:00

Nu har den sista detaljen i förädlingen av Rådhustorget kommit på plats. Det är två sittbänkar som bjuder dig på en ljudupplevelse, samtidigt som du vilar och njuter av vårt unika 1600torg. Här möter Piteås främsta kulturhistoriska plats ny teknik och innovation. Välkommen till torget och testa!

Piteå kommun utökar sin samverkan med Luleå tekniska universitet anställer professor för att utveckla vården för personer med demens

Pressmeddelande23 Jun 2022 11:03:00

Skogsgården, Piteå kommuns nya särskilda boende för äldre, är tänkt att bli mer än ett särskilt boende för äldre. Ambitionen är att skapa ett kunskapscenter inom vård för personer med demens, utveckla arbetssätt och vidareutbilda personal inom området. I höst kommer Karin Zingmark, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet att bli en viktig del i det arbetet.