Presskontakt

Marie Lindgren Berglund, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-360 07 36
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Badhusparkens kaféverksamhet

Pressmeddelande09 Jul 2024 12:34:39

Inför öppnandet av kaféet i Badhusparken sommaren 2024 uppfyllde inte entreprenören kriterierna enligt avtalet med kommunen. Kommunen har därför sagt upp avtalet med omedelbar verkan. Från kommunens håll är man trots detta mån om en fortsatt god relation med entreprenören och vill därför agera för att nå en lösning i samförstånd och undvika en rättslig process.

Historisk satsning på föreningar

Pressmeddelande09 Jul 2024 08:05:00

Piteå har ett aktivt föreningsliv med bred verksamhet inom idrott, fritid och kultur. Vid kommunfullmäktige i juni beslutades om en rejäl satsning på föreningslivet med en 15 procentig höjning av föreningsstödet från nästa år. Även bidragsnormen ska ses över för att bättre matcha föreningarnas behov.

Vision 2050 ska göra Piteå till ett enkelt val av bostadsort

Pressmeddelande03 Jul 2024 13:23:06

Piteå kommun har beslutat om en ny vision med siktet inställt på år 2050: Piteå Sveriges bästa plats att bo på. Visionen är kompletterad med fem strategier som visar hur vi ska ta oss dit. Från och med 1 januari 2025 införs Vision 2050 som styr och ledningssystem för Piteå kommun. Nu återstår det viktigaste av allt att alla vi i Piteå gör jobbet för att uppfylla visionen.

Sandöns badvatten får grönt ljus efter nya provtagningar

Pressmeddelande02 Jul 2024 13:38:14

Goda nyheter! De nya provtagningarna på badvattnet vid Sandön, Sjulnäs ger klartecken för bad.

Klartecken för ny modern gruppbostad

Pressmeddelande28 Jun 2024 12:15:48

Piteå kommun har ett stort behov av fler gruppbostäder och vill därför bygga ett nytt boende, intill det befintliga gruppboendet på Videvägen i Munksund. Vid senaste mötet i kommunfullmäktige beslutades om strategisk plan för 20252027 och budget för 2025, där är det nya boendet en av satsningarna. Bygglovet beviljades på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni.

Piteå! Tillsammans kan vi bli bättre på jämlikhet och integration

Pressmeddelande28 Jun 2024 09:00:00

Piteå kommun är en av få MRkommuner* i landet. Kommunens medarbetare har utbildats i mänskliga rättigheter. Piteå fick dessutom många nya pitebor i samband med flyktingströmmen 2015. Trots det har Piteå stora utmaningar kvar inom jämlikhet och integration visar SCB:s medborgarundersökning. Glädjande är dock att nio av tio pitebor tycker att "här kan man man vara den man är och leva det liv man".

Provtagning visar på otjänligt badvatten vid Sandöns badplats i Sjulnäs

Pressmeddelande27 Jun 2024 13:04:52

I veckan har rutinmässiga vattenprover tagits vid badplatserna runt om i Piteå kommun. Efter att dessa analyserats visar det sig att halten bakterier i proverna från Sandöns badplats är så pass höga att badvattnet klassas som otjänligt och bad bör därför undvikas tills vidare.

En unik satsning på norrbottnisk matkultur. Nu ska Norrbotten få en terroiratlas

Pressmeddelande26 Jun 2024 16:04:09

Norrbottnisk mat har många unika värden som moderna konsumenter efterfrågar, inte minst inom områden som hållbarhet, kvalitet och hantverksmässighet. För att skapa bättre förutsättningar för både producenter och företagare inom besöksnäringen att berätta om de värdena för sina kunder genomförs nu en unik satsning.

Fordonsfritt på Rådhustorget sommaren 2025

Pressmeddelande26 Jun 2024 14:00:00

Samhällsbyggnad har beslutat att stänga av Rådhustorget för fordonstrafik under juni, juli och augusti nästa år. Avstängningen görs på prov för att främja torget som mötesplats.

Framtiden beslutad för Munksund 5

Pressmeddelande26 Jun 2024 10:30:00

Piteå kommun har beslutat att skrota Munksund 5, som i höstas bärgades från botten av Piteälven efter 60 år.