Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Strömbackaeleverna Alva och Jon är årets Berzeliusstipendiater

Pressmeddelande30 Jan 2023 08:00:00

Alva Wink och Jon Söderlund från Naturvetenskapliga programmet åk 3 på Strömbackaskolan i Piteå har tilldelats var sitt stipendie i kemi. I samband med detta har eleverna varit på Berzeliusdagarna i Stockholm Sveriges största möte för gymnasister, där fokus där vidareutbildning och forskning inom kemiområdet.

Stort intresse när Trafikverket bjöd in till dialog om Norrbotniabanan

Pressmeddelande24 Jan 2023 19:52:39

Det var fullt hus och stort intresse när Trafikverket bjöd in till ett informationsmöte på Pite Havsbad om Norrbotniabanan under tisdagen. Ett femtontal tjänstemän från Trafikverket fanns på plats för att berätta om arbetet med järnvägsbygget och svara på pitebornas frågor.

Socialtjänsten anmäler händelse till IVO enligt lex Sarah

Pressmeddelande24 Jan 2023 15:42:09

I slutet av december inträffade en händelse på ett av Piteå kommuns särskilda boenden för äldre. En brukare har upplevt sig blivit hårdhänt hanterad av en personal i tjänst. Brukaren har uppvisat blåmärken på armarna. Socialtjänsten gör därför en lex Sarah anmälan till IVO Inspektionen för vård och omsorg.

Två nya priser till Piteå Business Awards

Pressmeddelande24 Jan 2023 12:00:02

När Piteå Business Awards arrangeras på Pite havsbad den 24 februari hyllas företagare i Piteå inom kategorier som exempelvis Årets Startup och Årets Besöksanledning. Nytt för 2023 är två prestigefulla priser som instiftats för att främja ett Piteå för alla.

Piteå Business Tour nytt evenemangskoncept för Piteås näringsliv

Pressmeddelande19 Jan 2023 09:42:16

Piteå Business Tour som arrangeras 2024 februari är en vecka där olika branscher och företag får mötas, nätverka och skapa affärer. Under veckan görs ett flertal stopp hos olika företag där alla har ett fastställt tema. Konceptet kommer från Paris Dakarrallyt där tävlingen genomförs på olika delsträckor under ett antal dagar för att sedan avslutas under festliga omständigheter.

Socialnämnden satsar på nya läkemedelsrobotar

Pressmeddelande18 Jan 2023 15:04:59

Försöket med läkemedelsrobotar för att öka självständigheten hos personer som behöver hjälp att ta sina läkemedel, samtidigt som det frigör tid för hemtjänstpersonalen, har slagit väl ut. Användandet av robotar permanentas och idag har Socialnämnden beslutat att satsa på tio till som ett led i satsningen på att digitalisera vården.

Ökade kostnader gör att barn och utbildningsnämnden landar på ett minusresultat

Pressmeddelande18 Jan 2023 12:21:33

Barn och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 6,7 miljoner för 2022. Kostnader för lokaler, skolskjutsar och läromedel har blivit betydligt högre och hyra av externa lokaler och fler elever som studerar på annat ort ligger bakom underskottet.

Svåra prioriteringar till följd av ökade kostnader

Pressmeddelande18 Jan 2023 08:00:00

De tre senaste åren har kommunfullmäktige beviljat en utökad budgetram till utbildningsförvaltningen varje år. 2021 beviljades förskolorna och skolorna 902,7 mkr i driftsbudget, 2022 steg summan till 945,0 mkr och för 2023 beviljades vi 969,2 mkr. Trots utökad budget räcker inte pengarna till lika mycket.

Pitebornas medborgarförslag om hundrastgård blir verklighet

Pressmeddelande17 Jan 2023 18:07:19

Kultur och fritidsnämnden fastställde idag internbudgeten för drift och investeringar 2023 där den efterlängtade hundrastgården är ett av investeringsprojekten som ska genomföras under året.

Nu är planeringen för stadsutvecklingen vid Sörfjärden igång på allvar

Pressmeddelande16 Jan 2023 10:00:00

Under hösten startade arbetet med att ta fram ett planprogram för området vid Sörfjärden, som bland annat infattar det kommande resecentrumet. Bygget av Norrbotniabanan är en viktig del i Piteås utveckling och kommer att få en mycket stor betydelse för Piteås framtid och infrastruktur. Det nya planprogrammet ska peka ut riktningen för utvecklingen av området.