Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tillfällig skolstängning för förskoleklass och klass 1A Norrmalmskolan

Pressmeddelande20 Jan 2022 17:48:53

På grund av en stor frånvaro bland personalen med anledning av covid19 har skolchefen beslutat om en tillfällig hemgång för förskoleklass och klass 1A på Norrmalmskolan under perioden 2125 januari.

Förslag om lägre avgift för resor till daglig verksamhet

Nyheter20 Jan 2022 08:18:27

I början av 2021 förändrades ansvaret för myndighetsutövning och handläggning av färdtjänst, inklusive arbetsresor till daglig verksamhet. Det ledde till dyrare avgift, främst för personer i daglig verksamhet med lång resväg. Nu föreslår samhällsbyggnadsnämnden att alla ska betala samma avgift, vilket innebär en kraftigt minskad kostnad för resenären. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige, in

Statligt bidrag och uteblivna vikariekostnader påverkar skolans resultat

Nyheter19 Jan 2022 13:36:54

Barn och utbildningsnämndens årsredovisning för 2021 visar på överskott om 3,8 miljoner kronor. Detta innebär en budgetavvikelse på 0,41 procent. Det positiva ekonomiska resultatet för 2021 beror främst på Coronapandemin och dess effekter.

Smitta på särskilt boende för äldre Socialtjänsten avråder från besök

Pressmeddelande19 Jan 2022 07:00:00

På ett av Piteå kommuns särskilda boenden för äldre har en av de boende testat positivt för Covid19. Socialtjänsten vädjar till närstående att avstå från fysiska besök på säbo i dagsläget på grund av den stora smittspridningen i samhället. Den som är frisk och inte kan avstå helt från besök ska använda den skyddsutrustning som personalen hänvisar till och behålla den på under hela besöket.

Tillfällig skolstängning för klass 1B Strömnäs skola

Pressmeddelande18 Jan 2022 15:31:20

På grund av en stor frånvaro bland eleverna med anledning av covid19 har skolchefen beslutat om en tillfällig hemgång för klass 1B på Strömnäs skola i tre dagar, 1921 januari. Beslutet är fattat efter samråd med smittskyddsläkare och syftet är att bromsa smittspridningen.

Hälften till jobb efter framgångsrikt projekt

Pressmeddelande18 Jan 2022 13:00:00

Nu avslutas det treåriga projektet Motivera och aktivera, som syftat till att få deltagarna att närma sig arbetsmarknaden eller studier. Ungefär hälften av deltagarna har fått jobb eller börjat studera, vilket är ett fantastiskt resultat eftersom många i målgruppen har psykisk ohälsa. Deltagarna är relativt unga och för många har projektet inneburit en ny chans i livet.

Piteå kommun satsar på minskat matsvinn: Premiär för Klimatlådan på Strömbackaskolan

Pressmeddelande17 Jan 2022 15:23:59

Under hösten fattade Fastighet och servicenämnden beslutet att testa ett nytt grepp för att minska matsvinnet i skola och förskola; försäljning av överbliven mat till personal och elever. Först ut att prova upplägget med Klimatlådan är Strömbackaskolan. Det är endast personal och elever på skolan som har möjlighet att handla mellan kl. 13.1513.30. Maten kostar 30 kronor per matlåda.

Trädgårdens äldrecentra minskar antalet besök och Samvarons verksamheter stänger

Pressmeddelande13 Jan 2022 11:12:59

På grund av den ökade smittspridningen drar Trädgårdens äldrecentra ner på antalet bokade besök för att kunna genomföra dem så smittsäkert som möjligt. Endast de som vistas längre än 14 dagar får ta emot fysiska besök, max två i taget. Från och med måndag 17 januari stängs Samvarons samtliga verksamheter och dagverksamheterna minskar sina grupper till två deltagare.

Omfattande ökning av antalet smittade i länet Socialtjänsten vädjar till försiktighet

Pressmeddelande07 Jan 2022 16:22:02

Region Norrbottens statistik visar på en omfattande ökning av fall i länet med 457 nya fall bekräftade under torsdagen. Socialtjänstens verksamheter har sedan en vecka tillbaka stärkt sina åtgärder för att minska smittspridningen och vädjar nu till alla besökare att stanna hemma vid minsta symtom.

Fler smittskyddsåtgärder införs detta gäller i Piteå kommuns anläggningar för kultur och fritid

Pressmeddelande22 Dec 2021 17:02:18

Den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan. Åtgärderna innebär att Kultur park och fritid kommer att anpassa sina verksamheter fram till i första hand den 31 januari.