Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

OBS: Öppnar för allmänheten 3 februari 2020.

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Aktuellt

Aktuellt

Stadsmiljöprogram visar riktning för utvecklingen av Piteås stadskärna

Stadsmiljöprogrammet ska bidra till en gemensam bild av hur Piteås stadskärna ska utvecklas.

Piteås stadskärna utvecklas i rask takt. Det byggs bostäder och lokaler för verksamheter – en utveckling som är välkommen och positiv för Piteå. Nu har Piteå kommun formulerat ett stadsmiljöprogram som samlar riktlinjer och gestaltningsförslag som rör stadskärnan. Syftet är att alla aktörer som bidrar till vår stadsmiljö ska dra åt samma håll för att bevara och utveckla Piteås stadskaraktär.

Bättre och billigare service med centraliserad färdtjänst

Det blir längre och fler resor till samma egenavgift när RKM tar över koordineringen av färdtjänsten.

Piteå kommun planerar att överlåta bokning och biståndsbedömning för färdtjänst och riksfärdtjänst till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten RKM som kommit med ett erbjudande om att ta över verksamheten. Under nästa år blir det då möjligt för brukare av färdtjänst att resa upp till fem mil utanför kommungränsen med vanlig färdtjänst.

Dialog om kulturens bidrag till Piteås utveckling

Välkommen till dialog om hur kulturen kan bidra till Piteås utveckling

Piteå kommun bjuder in till dialog om hur kulturen bidrar till Piteås utveckling. Kommunen har ett övergripande mål för kultur och under 2020 ska kommunfullmäktige besluta om en genomförandeplan i syfte att uppnå målet.

Beslut fattat om utbyggd och förnyad Christinaskola

Läroverket blir en del av den moderniserade Christinaskolan.

Under måndagen fattade kommunstyrelsen beslut att Christinaskolan i centrala Piteå ska byggas ut och renoveras. Resultatet blir en ny och modern skola, en ny kulturflygel, en tryggare och effektivare trafikmiljö samt förutsättningar för nya stadsnära områden för bostadsbyggen.

Tack för dina svar

Din åsikt räknas - TACK!

Tack till dig som svarade på SCB:s medborgarundersökning – du är med och påverkar framtiden i kommunen. Under våren kommer vi presentera resultaten från undersökningen.

Piteå beviljas YH utbildningen Integrationspedagog i ny tappning

YH utbildningen Integrationspedagog startar hösten 2020

Myndigheten för yrkeshögskolan har idag meddelat vilka utbildningar som har beviljats och det är nu klart att Piteå kommun får möjlighet att utbilda en ny form av Integrationspedagoger inom Yrkeshögskolan.

Stadsporten – startplats för morgondagens Piteå

Förvaltningschef Jan Johansson och projektledaren Emma Lundbäck Wredenberg i de nya lokalerna.

Under januari månad flyttar Piteå kommuns förvaltning samhällsbyggnad ut ur stadshuset. I början av februari öppnar den nya lokalen som fått namnet Stadsporten. Hit ska medborgarna vända sig i ärenden som hanteras av samhällsbyggnad. Förutom arbetsplatser och möteslokaler ska även ett "showroom" skapas, där spännande utvecklingsprojekt ska visas upp för allmänheten.

Satsning på inomhusmiljö för kommunens äldre

Kommunfullmäktige i Piteå har beviljat socialnämnden pengar för att påbörja installationen av kyld tilluft till kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre. Installationsarbetet kommer att pågå under en 4 års period med start i år.