Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Aktuellt

Aktuellt

Nationaldags- och midsommarfirandet i Badhusparken ställs in

De traditionella nationaldags- och midsommarfirandet i Badhusparken ställs in i år.

Det är mycket i vårt samhälle som påverkas just nu och stora evenemang ställs om och ställs in. Utifrån beslutet att inte samla större grupper än 50 personer ställer vi in det traditionella nationaldags- och midsommarfirandet i Badhusparken.

Tillsvidareanställd personal ska minska kostnaderna för socialtjänsten

Genom att anställa fler ska socialtjänsten i Piteå kommun minska sina kostnader. Under gårdagens Socialnämnd antogs en ekonomisk handlingsplan som på sikt ska leda till minskat underskott för socialtjänsten i Piteå kommun.

Nu införs plexiglaslösningar på alla äldreboenden

Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson träffade Maj-Lis i Mogårdens trädgård för att prata  handbollsminnen.

Den som har en anhörig eller vän boende på någon av Piteå kommuns äldreboenden kan nu boka in besök som genomförs med plexiglas som skydd. I dagsläget har Ängsgården, Mogården, Norrgården och Österbo helt färdigställda lösningar. Övriga boenden jobbar för fullt med att färdigställa sina. Samtliga boenden förväntas vara klara under kommande vecka.

Aktuella yrkesutbildningar och kurser. Sök nu!

Hitta en yrkesutbildning eller kurser som passar dig och dina studiemål

Vill du studera en yrkesutbildning eller läsa kurser? Läs mer om utbildningsutbudet på våra webbsidor och välkommen med din ansökan.

Inbjudan till granskning: detaljplan för Storstrand 9:2, Storstrands kursgård och camping

Storstrands kursgård och camping.

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Storstrand 9:2, Storstrands kursgård och camping, är under upprättande. Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla redan befintlig kursgård-, konferens- och campingverksamhet. Granskningen pågår från 28 maj – 11 juni.

Arrendator kliver av driften på Lindbäcksstadion

Lindbäcksstadions alpina anläggning

Efter 4 år som arrendator väljer Föreningsservice att inte fortsätta driva Lindbäcksstadions alpina anläggning. Avtalet med Föreningsservice tecknades i oktober 2016 för två år med möjlighet till förlängning ett år i taget som längst till 2022.

Tillfälligt slopad avgift för uteserveringar och tillfällig försäljning på offentlig plats

Ingen avgift för uteserveringar i sommar.

Nu har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att tillfälligt ta bort avgifterna för uteserveringar och tillfällig försäljning på offentlig plats. Syftet är att lindra de negativa effekterna för handeln, restauranger och caféer med anledning av coronapandemin.

Barn och ungas hälsa i fokus för kommunens nya samordnare

Barn och ungas hälsa är en viktig fråga och för att utveckla arbetet ska insatserna samordnas på ett tydligare sätt.

För att organisera och utveckla kommunens arbete med stöd till unga har kommunstyrelsen beslutat att utse en samordnare. Uppdraget handlar om att skapa samsyn, synliggöra det som görs och ta tillvara kunskaper och erfarenheter för att kunna utveckla och sprida det vidare inom verksamheterna.