Presskontakt

Jeanette Ögren, Kommunikationschef Piteå kommun

Telefon 070-300 65 69
E-post 

Maria Norberg-Johansson, Kommunikatör Piteå kommun

Telefon 070-357 33 98
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Aktuellt

Aktuellt

Fotbollshallen är nu nere

Tyvärr blir det inget mer fotbollsspelande i hallen under våren.

Under onsdagen dem 20 januari tömdes fotbollshallen på inventarier och sedan slogs aggregaten för tryckluften av och fotbollshallen tömdes på luft. - Nu är hallen nere och det har gått lugnt och säkert till. Det är tråkigt men det fanns inget annat att göra i det här läget, säger Jenny Axelsson, chef för fritidsavdelningen på Piteå kommun.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott kopplat till pandemin

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott för 2020

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 24,7 miljoner kronor för 2020, det är en budgetavvikelse på 2,7 procent. En del av överskottet avser statlig kompensation för sjuklöner, 10,8 miljoner. Förvaltningen har även haft stor personalfrånvaro som inte kunnat ersättas fullt ut av vikarier och minskade kostnader för till exempel inköp, skolskjuts och fortbildning.

Inga bekräftade fall av Covid-19 i socialtjänstens verksamheter

Dagens siffror är en ögonblicksbild, men lättnaden hos oss är stor, säger Fredrik Sjömark, socialchef.

Idag är alla som bor på särskilt boende i Piteå kommun fria från Covid-19. Även de som har hemtjänst, hemsjukvård eller personlig assistans är smittfria enligt dagens siffror.

Vaccination på PiteEnergi arena

PiteEnergi arena blir plats för vaccinationen mot Covid -19

Region Norrbotten har frågat efter lokaler för vaccination mot Covid -19. För att det ska kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt krävs lättillgängliga lokaler med ytor där det inte uppstår trängsel. Det är nu klart att vaccinationen kommer att ske på PiteEnergi arena.

Kommunalt kompensationsstöd till föreningar

Föreningar som drabbats hårt ekonomiskt av pandemin har möjlighet att söka kompensationsstöd.

Kommunfullmäktige har avsatt 750 000 kronor i budgeten som ett sökbart stöd för föreningar som drabbats hårt ekonomiskt under pandemin. Kultur och fritidsnämnden har idag beslutat om förutsättningar för att ansöka om stödet.

Ungas röst efterfrågas i jubileumsdialogen Min bild av Piteå

Var med och påverka vårt framtida Piteå!

Tankar om hur vårt framtida Piteå ska se ut är viktiga utvecklingen av Piteå. Med anledning av Piteå 400 år pågår nu en tävling, där kommunens barn och unga kan skicka in sina framtidstankar och idéer. Deltagarna är på det sättet med och påverkar framtida prioriteringar och politiska beslut. Tävlingen är redan igång och pågår fram till 9 april 2021.

Fotbollshallen tas ned för säsongen

Fotbollshallen tas ned för att säkra att ingen kommer till skada.

I samband med snöovädret förra veckan skadades Norrstrands fotbollshall och det blev stora hål i tältduken. Läget var kritiskt inledningsvis då hallen tappade i tryck och var på väg att sjunka ihop. Med en provisorisk lösning täpptes hålen till, en lösning som inte håller i längden. Det varnas nu för ett nytt snöoväder i slutet av veckan och tidsfaktorn har varit avgörande för att få till en säker process. Då det kan innebära stora risker att låta fotbollshallen stå kvar, framför allt för de som vistas i hallen, har man idag beslutat att ta ned den.

Saga, Johanna och Klara har vunnit ett jobb!

Saga, Johanna och Klara vann tävlingen, Vinn ett jobb!

Under hösten utlyste Piteå kommun en tävling till heltidsstuderande högskolestudenter där vinsten var ett jobb i 3 veckor. Tävlingen handlade om att de tillsammans med oss får förverkliga en idé som bidrar till att utveckla Piteå.